Results for Zayonchkovskaya


Cev Beach Tour - Alanya 31/05/18-03/05/18
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Granberg - Wikberg2 - 121 : 1315 : 2115 : 9
Qualification Round 2
Sviridova - Frolova Rudykh - Zayonchkovskaya1 - 219 : 2121 : 1611 : 15
FIVB Tour - Mersin 02/05/18-06/05/18
Qualification Round 1
Karagkouni - Spiliotopoulou Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 121 : 1619 : 2115 : 9
Cev Beach Tour - U20 European Championship Antalya 16/06/2016-19/06/2016
Pool G
Traballi - Maestroni Zayonchkovskaya - Rudykh1 - 221 : 2321 : 1513 : 15
Zayonchkovskaya - Rudykh Stief - Schade2 - 021 : 1221 : 10
Shalayeuskaya - Siakretava Zayonchkovskaya - Rudykh1 - 218 : 2121 : 186 : 15
Round 2
Zayonchkovskaya - Rudykh Klepkou - Kourtidou2 - 021 : 1621 : 14
Round 3
Zayonchkovskaya - Rudykh Legieta - Kloda2 - 116 : 2121 : 1017 : 15
Semifinals
Traballi - Maestroni Zayonchkovskaya - Rudykh2 - 118 : 2121 : 1715 : 13
Final 3rd Place
Shalayeuskaya - Siakretava Zayonchkovskaya - Rudykh2 - 121 : 1815 : 2115 : 11
FIVB Tour - Moscow 24/05/16-29/05/16
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Barsuk - Moiseeva0 - 219 : 2117 : 21
FIVB Tour - Under 21 World Championships Lucerne 10/05/16-15/05/16
Qualification Round 1
Chong - Lee Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 212 : 2111 : 21
Qualification Round 2
Nezir - Cetin Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 216 : 2114 : 21
Qualification Round 3
Rudykh - Zayonchkovskaya Lantignotti - Traballi2 - 021 : 1322 : 20
Pool H
Rohrer - Bachmann Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 212 : 2122 : 24
Valdez Lizarraga - Burnside Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 212 : 2117 : 21
Matei - Vaida Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1421 : 16
Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Nezir - Cetin2 - 021 : 1921 : 13
Round 2
Arnholdt - Schneider Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 224 : 2618 : 21
Round 3
Rudykh - Zayonchkovskaya Sponcil - Van Winden1 - 214 : 2121 : 1912 : 15
FIVB Tour - Sochi 03/05/16-08/05/16
Qualification Round 1
Rehackova - Dostalova Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 121 : 1816 : 2120 : 18
FIVB Tour - Vitoria 15/03/16-20/03/16
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Kongshavn - Solvoll1 - 217 : 2121 : 1312 : 15
FIVB Tour - Rio 08/03/16-13/03/16
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Mashkova - Tsimbalova1 - 221 : 168 : 214 : 15
FIVB Tour - Maceio 23/02/16-28/02/16
Qualifacion Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Schutzenhofer - Plesiutschnig0 - 220 : 2218 : 21
FIVB Tour - Antalya 20/10/15-25/10/15
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Freiberger - Klopf2 - 121 : 1216 : 2115 : 13
Qualification Round 2
Rudykh - Zayonchkovskaya Shalayeuskaya - Siakretava2 - 021 : 1621 : 13
Pool H
Mccolloch - Stockman Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1721 : 15
Nezir - Cetin Rudykh - Zayonchkovskaya1 - 221 : 1916 : 2113 : 15
Lehtonen - Lahti Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1321 : 15
Round 1
Ukolova - Birlova Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 022 : 2021 : 14
FIVB Tour - U23 World Championships 04/06/14-15/06/14
Qualification Round 2
Babenka - Mileuskaya Dyachuk - Zayonchkovskaya1 - 222 : 2017 : 2111 : 15
Pool E
Dykstra - Pardon Dyachuk - Zayonchkovskaya2 - 022 : 2021 : 13
Wloch - Gruszczynska Dyachuk - Zayonchkovskaya1 - 217 : 2121 : 1514 : 16
Dyachuk - Zayonchkovskaya Sulima - Udovenko2 - 021 : 1721 : 17
Dyachuk - Zayonchkovskaya Dumbauskaite - Povilaityte0 - 220 : 2212 : 21
Round 1
Krebs - Weiland Dyachuk - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1521 : 17

Top