Results for Whitehall


Norceca Tour - Boca Chica 2008 21/03/08-24/03/08
Pool B
Canet - Sinal Lewis - Whitehall2 - 021 : 1321 : 4
Joseph - Philip Lewis - Whitehall2 - 021 : 1021 : 12
Carmona - Restituyo Lewis - Whitehall2 - 021 : 1421 : 14
Round 1
Morales - Alfaro Lewis - Whitehall2 - 021 : 1221 : 12
Loser Are Ranked 7th
Lewis - Whitehall Orellana - Recinos2 - 114 : 2123 : 2115 : 12
Loser Are Ranked 5th
Lopez - Ramos Lewis - Whitehall2 - 021 : 1521 : 15
Norceca Tour - Trinidad & Tobago 2007 25/05/07-27/05/07
Pool A
Ruiz - Yantin Whitehall - Lewis2 - 021 : 421 : 13
Woodroffe - Phillip Whitehall - Lewis2 - 021 : 1621 : 15
Round 1
Morales - Alfaro Whitehall - Lewis2 - 021 : 1221 : 17
Norceca Tour - Puerto Rico 2007 18/05/07-20705/07
Pool A
Niemczewska - Moppett Lewis - Whitehall2 - 021 : 1421 : 11
Davis - Joseph Lewis - Whitehall0 - 218 : 2117 : 21
Round 1
Yantin - Santiago Lewis - Whitehall2 - 021 : 521 : 13

Top