Results for Voronina


FIVB Tour - Itapema 16/05/18-19/05/18
Qualification Round 2
Gallay - Pereira Bocharova - Voronina2 - 021 : 021 : 0
FIVB Tour - Lucerne 09/05/18-13/05/18
Pool C
Bocharova - Voronina Suzuki - Murakami2 - 021 : 1521 : 18
Sinnema - Bloem Bocharova - Voronina2 - 021 : 1121 : 18
Round 1
Eiholzer - Steinemann Bocharova - Voronina1 - 219 : 2121 : 1810 : 15
Round 2
Stockman - Larsen Bocharova - Voronina2 - 021 : 1121 : 12
FIVB Tour - Mersin 02/05/18-06/05/18
Pool B
Caluori - Gerson Bocharova - Voronina1 - 221 : 1919 : 2114 : 16
Behrens - Ittlinger Bocharova - Voronina2 - 022 : 2021 : 17
Round 1
Bocharova - Voronina Menegatti - Giombini2 - 021 : 1721 : 16
Round 2
Bloem - Sinnema Bocharova - Voronina2 - 021 : 1721 : 19
FIVB Challenger - Molodechno 08/05/15-10/05/15
Qualification Round 1
Chabai - Frantsuzava Voronina - Kozhadey0 - 212 : 219 : 21
Qualification Round 2
Voronina - Kozhadey Wloch - Stasiak2 - 116 : 2121 : 1415 : 12
Round 1
Shalayeuskaya - Siakretava Voronina - Kozhadey2 - 021 : 1721 : 15
Loser Are Ranked 13th
Voronina - Kozhadey Gruszczynska - Baran0 - 214 : 2116 : 21

Top