Results for Tutton


Australian Tour - Adelaide 2008 20/03/08-22/03/08
Round 1
Tutton - Crook Legrand - Nielsen2 - 021 : 1221 : 9
Round 2
Tutton - Crook Carey - Carey2 - 025 : 2323 : 21
Round 3
Slack - Schacht Tutton - Crook2 - 021 : 1421 : 13
Loser Are Ranked 9th
Tutton - Crook Newton - Boland2 - 021 : 1430 : 28
Loser Are Ranked 7th
Tutton - Crook Metzger - Williams0 - 210 : 2113 : 21
Australian Tour - Surfers Paradise #2 2008 15/02708-17/02/08
Round 1
Thomas - Feuerriegel Tutton - Crook0 - 220 : 2222 : 24
Round 2
Soderberg - Hoyer Tutton - Crook2 - 021 : 1321 : 11
Loser Are Ranked 9th
Tutton - Crook Schacht - Mchugh2 - 117 : 2121 : 1615 : 10
Loser Are Ranked 7th
Tutton - Crook Carey - Carey0 - 226 : 288 : 21
Australian Tour - Port Macquaire 2008 08/02/2008-10/02/2008
Round 1
Zunker - Wardrop Tutton - Crook0 - 219 : 2119 : 21
Round 2
Soderberg - Hoyer Tutton - Crook2 - 021 : 1421 : 17
Loser Are Ranked 9th
Tutton - Crook Wyer - White2 - 121 : 1415 : 2115 : 13
Loser Are Ranked 7th
Tutton - Crook Irwin - Prindiville2 - 021 : 1921 : 17
Loser Are Ranked 5th
Tutton - Crook Thomas - Feuerriegel2 - 121 : 1319 : 2115 : 12
Semifinals
Soderberg - Hoyer Tutton - Crook2 - 021 : 1821 : 13
Australian Tour - Surfers Paradise 2008 25/01/08-27/01/08
Round 1
Tutton - Crook Roth - Howard1 - 213 : 2121 : 1711 : 15
Loser Are Ranked 13th
Tutton - Crook Mcnichol - Mercer1 - 221 : 1910 : 2113 : 15
Australian Tour - Surfers Paradise 2007 16/02/07-18/02/07
Round 1
Hinchley - Jones Nelson - Tutton1 - 221 : 1427 : 2913 : 15
Round 2
Nelson - Tutton Prosser - Richardson0 - 210 : 219 : 21
Loser Are Ranked 9th
Nelson - Tutton Zunker - Hannan2 - 021 : 1921 : 19
Loser Are Ranked 7th
Carey - Carey Nelson - Tutton1 - 222 : 2421 : 714 : 16
Loser Are Ranked 5th
Soderberg - Hoyer Nelson - Tutton2 - 121 : 1313 : 2115 : 10
Australian Tour - Scarborough 2007 02/02/07-04/02/07
Round 1
Smith - Wyer Nelson - Tutton2 - 121 : 1618 : 2115 : 9
Loser Are Ranked 13
Nelson - Tutton Fox - Vanderbroek2 - 021 : 821 : 17
Loser Are Ranked 9th
Zunker - Hannan Nelson - Tutton2 - 021 : 1221 : 18
Australian Tour - Glenelg 2007 12/01/07-14/01/07
Round 1
Wardrop - Thomas Nelson - Tutton0 - 217 : 2117 : 21
Round 2
Nelson - Tutton Brink - Dieckmann0 - 213 : 2113 : 21
Loser Are Ranked 9th
Zunker - Hannan Nelson - Tutton1 - 217 : 2121 : 1610 : 15
Loser Are Ranked 7th
Nelson - Tutton Anfiloff - Byron0 - 215 : 2118 : 21
Australian Tour - Macquarie 2007 15/12/06-17/12/06
Round 1
Nelson - Tutton Smith - Wyer2 - 025 : 2321 : 19
Round 2
Stolfus - Prosser Nelson - Tutton2 - 021 : 1521 : 12
Loser Are Ranked 9th
Nelson - Tutton Boehm - Maycock1 - 222 : 2019 : 2112 : 15
Australian Tour - Manly 2007 17/11/06-19/11/06
Round 1
Nelson - Tutton Boehm - Maycock1 - 222 : 2018 : 2112 : 15
Loser Are Ranked 13th
Lee - Crook Nelson - Tutton0 - 213 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 9th
Zunker - Hannan Nelson - Tutton2 - 19 : 2121 : 1915 : 12

Top