Results for Toti


Cev Beach Tour - Biel 01/06/16-05/06/16
Pool G
Heidrich - Zumkehr Cicolari - Toti2 - 121 : 1120 : 2215 : 8
Holtwick - Semmler Cicolari - Toti2 - 021 : 1421 : 17
Braakman - Sinnema Cicolari - Toti2 - 021 : 921 : 15
FIVB Tour - Sochi 08/09/15-13/09/15
Pool G
Giombini - Toti Prokopeva - Barsuk0 - 213 : 2115 : 21
Giombini - Toti Chamereau - Lusson2 - 024 : 2221 : 10
Slukova - Hermannova Giombini - Toti2 - 118 : 2121 : 1115 : 12
Round 1
Lehtonen - Lahti Giombini - Toti2 - 021 : 821 : 18
Cev Beach Tour - Klagenfurt 28/07/15-02/08/15
Pool H
Schwaiger - Hansel Giombini - Toti2 - 021 : 1121 : 14
Ukolova - Birlova Giombini - Toti1 - 222 : 2014 : 219 : 15
Dabizha - Abalakina Giombini - Toti0 - 217 : 2121 : 23
Round 1
Giombini - Toti Hasu - Parkkinen2 - 119 : 2121 : 1715 : 10
Round 2
Forrer - Vergè-deprè Giombini - Toti2 - 021 : 1021 : 17
Cev Beach Tour - Vaduz 08/07/15-12/07/15
Qualification Round 2
Toti - Giombini Graudina - Jursone1 - 222 : 2016 : 218 : 15
FIVB Tour - Gstaad 07/07/15-12/07/15
Qualification Round 1
Toti - Giombini Adelin - Lusson2 - 023 : 2126 : 24
Qualification Round 2
Toti - Giombini Lehtonen - Lahti0 - 217 : 2114 : 21
Cev Beach Tour - European Games Baku 16/06/15-21/06/15
Pool B
Zolnercikova - Jakubsova Giombini - Toti1 - 222 : 2014 : 2110 : 15
Giombini - Toti Teufl - Zass2 - 021 : 1121 : 10
Giombini - Toti Ozolina - Graduina2 - 121 : 1715 : 2115 : 13
Round 2
Giombini - Toti Cunha - Liubymova2 - 117 : 2121 : 1715 : 11
Round 3
Sinnema - Braakman Giombini - Toti1 - 219 : 2121 : 1416 : 18
Semifinals
Betschart - Eiholzer Giombini - Toti2 - 021 : 1122 : 20
Final 3rd Place
Dumbauskaite - Povilaytite Giombini - Toti2 - 021 : 1921 : 19
Cev Beach Tour - Vaduz 06/08/14-10/08/14
Qualification Round 1
Rehackova - Dostalova Benazzi - Toti1 - 217 : 2121 : 1211 : 15
Qualification Round 2
Benazzi - Toti Mulenko - Makhno2 - 121 : 1715 : 2115 : 11
Round 1
Benazzi - Toti Behrens - Seyfferth0 - 216 : 2112 : 21
Loser Are Ranked 13th
Benazzi - Toti Lehtonen - Lahti0 - 214 : 2115 : 21
Skipper Tour - Alba Adriatica 01/08/14-03/08/14
Round 1
Toti - Benazzi Fondi - Russo2 - 021 : 1421 : 16
Round 2
Toti - Benazzi Giogoli - Sorokaite0 - 222 : 2413 : 21
Loser Are Ranked 9th
Dalmazzo - Colombi Toti - Benazzi0 - 214 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 7th
Leonardi - Saguati Toti - Benazzi0 - 219 : 2111 : 21
Loser Are Ranked 5th
Toti - Benazzi Ferrara - Escher2 - 021 : 1821 : 16
Semifinals
Giogoli - Sorokaite Toti - Benazzi0 - 215 : 2118 : 21
Final 1st Place
Bacchi - Momoli Toti - Benazzi2 - 021 : 1821 : 11
Skipper Tour - Casal Velino 18/07/14-20/07/14
Round 2
Toti - Benazzi Giacosa - Pico2 - 121 : 1621 : 2315 : 8
Round 3
Toti - Benazzi Leonardi - Saguati1 - 214 : 2122 : 2013 : 15
Loser Are Ranked 9th
Allegretti - Allegretti Toti - Benazzi2 - 118 : 2123 : 2115 : 10
Skipper Tour - Roma 11/07/14-13/07/14
Round 1
Toti - Benazzi Guiggi - Ferretti2 - 021 : 1624 : 22
Round 2
Toti - Benazzi Leonardi - Saguati2 - 021 : 1721 : 13
Round 3
Momoli - Bacchi Toti - Benazzi2 - 021 : 1821 : 14
Loser Are Ranked 5th
Toti - Benazzi Mazzulla - Lo Re0 - 224 : 2624 : 26
FIVB Tour - Prague 21/05/14-25/05/14
Qualification Round 1
Momoli - Toti Samalikova - Varassova2 - 021 : 1321 : 15
Qualification Round 2
Mactavish - Whitaker Momoli - Toti2 - 117 : 2121 : 1515 : 12
FIVB Tour - Puerto Vallarta Open 06/05/14-11/05/14
Pool D
Pavlik - Fopma Momoli - Toti2 - 021 : 1321 : 11
Radarong - Udomchavee Momoli - Toti2 - 021 : 1121 : 18
Hughes - Engle Momoli - Toti2 - 021 : 1421 : 12
FIVB Tour - Berlin 07/08/13-11/08/13
Qualification Round 1
Toti - Lo Re Braakman - Van Der Vlist0 - 214 : 2110 : 21
Skipper Tour - Ravenna 26/07/13-28/07/13
Pool A
Bertolaso - Lardini Toti - Lo Re0 - 210 : 218 : 21
Pica - Genovesi Toti - Lo Re0 - 210 : 213 : 21
Round 1
Toti - Lo Re Casadei - Dal Canto2 - 021 : 1321 : 11
Round 2
Toti - Lo Re Scarpini - Breidenbach2 - 021 : 1326 : 24
Semifinals
Toti - Lo Re Saguatti - Leonardi2 - 021 : 1721 : 16
Final 1st Place
Toti - Lo Re Giogoli - Mazzulla0 - 214 : 2116 : 21
FIVB Tour - Rome 18/06/13-23/06/13
Qualification Round 1
Toti - Lo Re Elwin - Iatika2 - 115 : 2121 : 1115 : 8
Qualification Round 2
Broder - Valjas Toti - Lo Re2 - 021 : 1121 : 19
Skipper Tour - Bibione 07/06/13-09/06/13
Pool A
Guadagnino - Montenegro Toti - Lo Re0 - 211 : 216 : 21
Galbiati - Lardini Toti - Lo Re0 - 215 : 2110 : 21
Quarterfinals
Toti - Lo Re Aprile - Aprile2 - 114 : 2121 : 1715 : 12
Semifinals
Toti - Lo Re Ferrara - Escher2 - 021 : 1621 : 9
Final 1st Place
Toti - Lo Re Gili - Costantini1 - 221 : 1313 : 2111 : 15
Skipper Tour - Bibione 27/07/2012 - 29/07/2012
Round 1
Parenzan - Ferrara Giogoli - Toti0 - 221 : 2330 : 32
Round 2
Scardigno - Bonifazzi Giogoli - Toti0 - 214 : 214 : 21
Round 3
Giombini - Orsi Toth Giogoli - Toti2 - 021 : 1821 : 17
Loser Are Ranked 5th
Giogoli - Toti Bacchi - Momoli1 - 216 : 2121 : 1915 : 17
Skipper Tour - Ostia 20/07/12-22/07/12
Round 1
Leonardi - Escher Giogoli - Toti0 - 212 : 2110 : 21
Round 2
Pini - Ferretti Giogoli - Toti2 - 026 : 2421 : 16
Loser Are Ranked 9th
Lusenti - Menon Giogoli - Toti0 - 219 : 2113 : 21
Loser Are Ranked 7th
Mazzula - Lo Re Giogoli - Toti2 - 021 : 1021 : 13
Skipper Tour - Paestum 13/07/12-15/07/12
Round 1
Leonardi - Escher Giogoli - Toti0 - 210 : 2115 : 21
Round 2
Scardigno - Bonifazi Giogoli - Toti1 - 217 : 2121 : 1914 : 16
Round 3
Lo Re - Mazzulla Giogoli - Toti2 - 022 : 2021 : 16
Loser Are Ranked 5th
Giogoli - Toti Malerba - Dos Reis Saldana2 - 021 : 1821 : 10
Semifinals
Giombini - Orsi Toth Giogoli - Toti2 - 119 : 2121 : 615 : 12
Final 3rd Place
Giogoli - Toti Dal Canto - Casadei2 - 021 : 1421 : 19
Skipper Tour - Cosenza 25-06-11-26-06-11
Round 1
Ferrara - Cecato Toti - Giogoli2 - 121 : 1915 : 2117 : 15
Loser Are Ranked 13th
Stacchiotti - Cicola Toti - Giogoli0 - 215 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 9th
Toti - Giogoli Fabjan - Fabjan0 - 213 : 2119 : 21
FIVB Tour - The Hague 24.08.10-28.08.10
Qualification Round 1
Menon - Toti Papageorgiou - Roubanis0 - 215 : 2114 : 21
FIVB Tour - Aland 16.08.10-21.08.10
Qualification Round 1
Menon - Toti Krastina - Jana2 - 121 : 1313 : 2115 : 13
Qualification Round 2
Menon - Toti Urban - Wiatr0 - 212 : 2113 : 21
FIVB Tour - Kristiansand 09.08.10-14.08.10
Qualification Round 2
Hyttinen - Korhonen Menon - Toti2 - 021 : 1421 : 11
Skipper Tour - San Salvo 06.08.10-08.08.10
Round 1
Lombardi - Genovesi Menon - Toti0 - 220 : 2217 : 21
Round 2
Chiavaro - Malerba Menon - Toti2 - 021 : 1421 : 15
Loser Are Ranked 9th
Casadei - Parenzan Menon - Toti2 - 021 : 1621 : 16
Skipper Tour - Lecce 30.07.10-02.08.10
Round 1
Menon - Toti Giogoli - Floro0 - 29 : 219 : 21
Loser Are Ranked 13th
Menon - Toti Cicola - Stacchiotti0 - 220 : 2216 : 21
Skipper Tour - Termoli 23.07.10-25.07.10
Round 1
Menon - Toti Foniciello - Cavalluzzi2 - 021 : 1821 : 19
Round 2
Menon - Toti Giogoli - Floro0 - 28 : 2114 : 21
Loser Are Ranked 9th
Pini - Bulgarelli Menon - Toti2 - 021 : 1521 : 14
FIVB Tour - Marseille 19.07.10-25.07.10
Qualification Round 2
Menon - Toti Kohler - Sude0 - 218 : 218 : 21
Cev Beach Tour - Cyprus 14.07.10-18.07.10
Round 1
Christoforou - Iordanou Menon - Toti1 - 221 : 1912 : 218 : 15
Round 2
Wiltens - Meertens Menon - Toti2 - 119 : 2121 : 1715 : 6
Loser Are Ranked 9th
Stahre - Grawender Menon - Toti2 - 121 : 1020 : 2215 : 5
Skipper Tour - Cagliari 10-07-10-11-07-10
Round 1
Cavalluzzi - Foniciello Menon - Toti2 - 024 : 2223 : 21
Loser Are Ranked 13th
Giogoli - Floro Menon - Toti1 - 221 : 1921 : 239 : 15
Loser Are Ranked 9th
Menon - Toti Parenzan - Casadei0 - 217 : 2111 : 21
FIVB Tour - Gstaad 05-07-10-11.07.10
Qualification Round 1
Menon - Toti Huang - Yue0 - 214 : 2112 : 21
FIVB Tour - Stavanger 28.06.10-03.07.10
Qualification Round 1
Menon - Toti Fendrick - Ivy0 - 211 : 2114 : 21
Skipper Tour - Maratea 25.06.10-27.06.10
Round 1
Menon - Toti Lombardi - Carraro0 - 218 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 13th
Menon - Toti Cavalluzzi - Foniciello0 - 210 : 2115 : 21
Skipper Tour - Pescara 18.06.10-20.06.10
Round 1
Menon - Toti De Benedetti - Feltri2 - 021 : 1521 : 9
Round 2
Menon - Toti Allegretti - Allegretti2 - 021 : 1921 : 15
Round 3
Menon - Toti Fanella - Campanari0 - 214 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 5th
Menon - Toti Malerba - Lo Re0 - 215 : 2113 : 21
Cev Beach Tour - Constanta 16.06.10-20.06.10
Qualification Round 1
Menon - Toti Diana - Todorova1 - 221 : 1617 : 2112 : 15
FIVB Tour - Moscow 07.06.10-12.06.10
Qualification Round 1
Kongshavn - Ingrid Menon - Toti2 - 021 : 1321 : 16
FIVB Tour - Seoul 25.05.10-30.05.10
Qualification Round 1
Menon - Toti Fabjan - Fabjan0 - 217 : 2111 : 21
FIVB Tour - Shanghay 03.05.10-09.05.10
Qualification Round 2
Remmers - Stiekema Menon - Toti2 - 021 : 1021 : 10
FIVB Tour - Brasilia 20.04.10-25.04.10
Qualification Round 2
Urban - Wiatr Menon - Toti2 - 021 : 1121 : 16
FIVB Tour - Phuket 03/11/09-07/11/09
Qualification Round 2
Reyes - Herrera Toti - Menon2 - 021 : 1721 : 12
FIVB Tour - Sanya 27/10/09-01/11/09
Qualification Round 1
Tenpaksee - Sannok Menon - Toti2 - 021 : 1221 : 14
FIVB Tour - Barcelona 08-09-09-13-09-09
Qualification Round 1
Menon - Toti Nakladalova - Hermannova0 - 215 : 2117 : 21
Skipper Tour - Vasto 22.08.09-25.08.09
Round 1
Menon - Toti Lo Re - Mazulla0 - 28 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 13th
Pini - Bulgarelli Menon - Toti0 - 217 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 9th
Menon - Toti Rosso - Bacchi0 - 215 : 2112 : 21
Skipper Tour - Termoli 31.07.09-02.08.09
Round 1
Cicolari - Menegatti Menon - Toti2 - 021 : 1321 : 8
Loser Are Ranked 13th
Menon - Toti Cella - Casadei0 - 212 : 2112 : 21
Skipper Tour - Ostia Antica 24.07.09-26.07.09
Round 1
Cella - Lunardi Menon - Toti2 - 021 : 1221 : 15
Loser Are Ranked 13th
Menon - Toti Mola - Bettiol2 - 022 : 2021 : 16
Loser Are Ranked 9th
Menon - Toti Angelelli - Palmeri2 - 021 : 1722 : 20
Loser Are Ranked 7th
Pini - Bulgarelli Menon - Toti2 - 021 : 1921 : 18
FIVB Tour - Marseille 19.07.09-26.07.09
Qualification Round 1
Liliana - Elsa Menon - Toti2 - 021 : 1321 : 10
Skipper Tour - San Cataldo 17.07.09-19.07.09
Round 1
Ciavarelli - Parenzan Menon - Toti0 - 217 : 2116 : 21
Round 2
Menon - Toti Cella - Casadei0 - 217 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 9th
Ginesi - Bassu Menon - Toti0 - 216 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 7th
Menon - Toti Rosso - Costagrande0 - 20 : 210 : 21

Top