Results for Sousa


FIVB Tour - Espinho 28/07/17-30/07/17
Round 1
Loiseau - Gauthier-rat Sousa - Alvar2 - 021 : 1121 : 14
FIVB Tour - Marseille 21.07.10-26.07.10
Qualification Round 1
Sousa - Halla Kotsilianos - Xenakis0 - 24 : 2114 : 21
Cev Beach Tour - Cyprus 16.07.10-18.07.10
Round 1
Sousa - Hall Hoyer - Scholer0 - 28 : 2112 : 21
Loser Are Ranked 13th
Sousa - Hall Michail - Chatzidamianou0 - 213 : 213 : 21

Top