Results for Rudykh


Cev Beach Tour - Alanya 31/05/18-03/05/18
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Granberg - Wikberg2 - 121 : 1315 : 2115 : 9
Qualification Round 2
Sviridova - Frolova Rudykh - Zayonchkovskaya1 - 219 : 2121 : 1611 : 15
FIVB Tour - Mersin 02/05/18-06/05/18
Qualification Round 1
Karagkouni - Spiliotopoulou Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 121 : 1619 : 2115 : 9
FIVB Tour - Nanjing U21 World Championships 11/07/17-16/07/17
Qualification Round 2
Nezir - Vence Rudykh - Fediunova2 - 021 : 1421 : 13
Cev Beach Tour - U20 European Championship Antalya 16/06/2016-19/06/2016
Pool G
Zayonchkovskaya - Rudykh Stief - Schade2 - 021 : 1221 : 10
Shalayeuskaya - Siakretava Zayonchkovskaya - Rudykh1 - 218 : 2121 : 186 : 15
Traballi - Maestroni Zayonchkovskaya - Rudykh1 - 221 : 2321 : 1513 : 15
Round 2
Zayonchkovskaya - Rudykh Klepkou - Kourtidou2 - 021 : 1621 : 14
Round 3
Zayonchkovskaya - Rudykh Legieta - Kloda2 - 116 : 2121 : 1017 : 15
Semifinals
Traballi - Maestroni Zayonchkovskaya - Rudykh2 - 118 : 2121 : 1715 : 13
Final 3rd Place
Shalayeuskaya - Siakretava Zayonchkovskaya - Rudykh2 - 121 : 1815 : 2115 : 11
FIVB Tour - Moscow 24/05/16-29/05/16
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Barsuk - Moiseeva0 - 219 : 2117 : 21
FIVB Tour - Under 21 World Championships Lucerne 10/05/16-15/05/16
Qualification Round 1
Chong - Lee Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 212 : 2111 : 21
Qualification Round 2
Nezir - Cetin Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 216 : 2114 : 21
Qualification Round 3
Rudykh - Zayonchkovskaya Lantignotti - Traballi2 - 021 : 1322 : 20
Pool H
Matei - Vaida Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1421 : 16
Rohrer - Bachmann Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 212 : 2122 : 24
Valdez Lizarraga - Burnside Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 212 : 2117 : 21
Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Nezir - Cetin2 - 021 : 1921 : 13
Round 2
Arnholdt - Schneider Rudykh - Zayonchkovskaya0 - 224 : 2618 : 21
Round 3
Rudykh - Zayonchkovskaya Sponcil - Van Winden1 - 214 : 2121 : 1912 : 15
FIVB Tour - Sochi 03/05/16-08/05/16
Qualification Round 1
Rehackova - Dostalova Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 121 : 1816 : 2120 : 18
FIVB Tour - Vitoria 15/03/16-20/03/16
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Kongshavn - Solvoll1 - 217 : 2121 : 1312 : 15
FIVB Tour - Rio 08/03/16-13/03/16
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Mashkova - Tsimbalova1 - 221 : 168 : 214 : 15
FIVB Tour - Maceio 23/02/16-28/02/16
Qualifacion Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Schutzenhofer - Plesiutschnig0 - 220 : 2218 : 21
FIVB Tour - Antalya 20/10/15-25/10/15
Qualification Round 1
Rudykh - Zayonchkovskaya Freiberger - Klopf2 - 121 : 1216 : 2115 : 13
Qualification Round 2
Rudykh - Zayonchkovskaya Shalayeuskaya - Siakretava2 - 021 : 1621 : 13
Pool H
Nezir - Cetin Rudykh - Zayonchkovskaya1 - 221 : 1916 : 2113 : 15
Lehtonen - Lahti Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1321 : 15
Mccolloch - Stockman Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 021 : 1721 : 15
Round 1
Ukolova - Birlova Rudykh - Zayonchkovskaya2 - 022 : 2021 : 14
Cev Beach Tour - Klagenfurt 28/07/15-02/08/15
Pool B
Barsuk - Rudykh Heidrich - Zumkehr1 - 223 : 2118 : 2110 : 15
Barsuk - Rudykh Rimser - Strauss0 - 215 : 2124 : 26
Barsuk - Rudykh Jupiter - Longuet1 - 220 : 2221 : 1810 : 15
FIVB Tour - Gstaad 07/07/15-12/07/15
Qualification Round 1
Rudykh - Barsuk Jakubsova - Zolnercikova2 - 119 : 2121 : 1715 : 9
Qualification Round 2
Rudykh - Barsuk Maria Clara - Carol0 - 217 : 2114 : 21
Cev Beach Tour - European Games Baku 16/06/15-21/06/15
Pool H
Santos - Rudykh Chevallier - Krattiger0 - 219 : 2113 : 21
Santos - Rudykh Kufa - Dumek0 - 220 : 2219 : 21
Santos - Rudykh Di Giantommaso - Thiercy2 - 123 : 2521 : 1315 : 10
Round 1
Santos - Rudykh Denin - Plotnytskyi2 - 121 : 1520 : 2215 : 12
Round 2
Plavins - Regza Santos - Rudykh2 - 120 : 2221 : 1615 : 13
FIVB Tour - Stavanger 08/06/15-14/06/15
Qualification Round 1
Rudykh - Barsuk Povilaityte - Dumbauskaite1 - 219 : 2122 : 2014 : 16
FIVB Tour - Porec 01/06/15-07/06/15
Qualification Round 1
Rudykh - Barsuk Gioria - Momoli1 - 214 : 2123 : 215 : 15
FIVB Tour - Moscow 25/05/15-31/05/15
Pool B
Laboureur - Sude Motrich - Rudykh2 - 021 : 1422 : 20
Heidrich - Zumkehr Motrich - Rudykh2 - 021 : 1822 : 20
Cev Beach Tour - Jurmala 20/05/15-24/05/15
Qualification Round 1
Kildegaard - Abell Santos - Rudykh1 - 222 : 2421 : 1013 : 15
Qualification Round 2
Santos - Rudykh Bogatov - Hudyakov0 - 216 : 2114 : 21
FIVB Tour - Prague 19/05/15-24/05/15
Qualification Round 1
Numwong - Hongpak Motrich - Rudykh0 - 224 : 269 : 21
Qualification Round 2
Betschart - Eiholzer Motrich - Rudykh2 - 116 : 2121 : 1715 : 10
FIVB Challenger - Vilnius 15/05/15-17/05/15
Round 1
Ozolina - Lece Motrich - Rudykh1 - 213 : 2121 : 199 : 15
Round 2
Babenka - Mileuskaya Motrich - Rudykh1 - 221 : 1416 : 218 : 15
Round 3
Dumbauskaite - Povilaytite Motrich - Rudykh2 - 113 : 2121 : 815 : 12
Loser Are Ranked 5th
Motrich - Rudykh Shalayeuskaya - Siakretava0 - 221 : 2318 : 21
FIVB Challenger - Molodechno 08/05/15-10/05/15
Round 1
Gruszczynska - Baran Motrich - Rudykh0 - 216 : 2118 : 21
Round 2
Shalayeuskaya - Siakretava Motrich - Rudykh0 - 212 : 2115 : 21
Round 3
Motrich - Rudykh Ferreira - Karimova0 - 218 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 5th
Motrich - Rudykh Gruszczynska - Baran2 - 121 : 1516 : 2115 : 9
Semifinals
Cunha - Liubymova Motrich - Rudykh0 - 215 : 219 : 21
Final 1st Place
Abalakina - Dabizha Motrich - Rudykh2 - 119 : 2121 : 1815 : 12
FIVB Tour - Fuzhou Open 22/04/15-26/04/15
Qualification Round 1
Santos - Rudykh Kissling - Kovatsch0 - 214 : 2116 : 21
Numwong - Hongpak Motrich - Rudykh0 - 217 : 2118 : 21
Qualification Round 2
Mersmann - Schneider Motrich - Rudykh2 - 021 : 1821 : 17
FIVB Tour - U19 Wc Porto 29/07/14-03/08/14
Pool C (6)
Briggitte - Mishelle Rudykh - Makroguzova0 - 214 : 2113 : 21
Cajigas - Bernier Rudykh - Makroguzova0 - 218 : 2116 : 21
Hiruela - Verasio Rudykh - Makroguzova0 - 211 : 2115 : 21
Bell - Kendall Rudykh - Makroguzova0 - 212 : 2117 : 21
Round 2
Welsch - Bieneck Rudykh - Makroguzova1 - 221 : 168 : 2110 : 15
FIVB Tour - The Hague 15/07/14-20/07/14
Qualification Round 1
Rudykh - Makroguzova Nystrom - Nystrom1 - 221 : 1918 : 2112 : 15
FIVB Tour - Gstaad 08/07/14-12/07/14
Qualification Round 1
Schutzenhofer - Plesiutschnig Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1621 : 13
FIVB Tour - Stavanger 24/06/14-28/06/14
Qualification Round 1
Goricanec - Huberli Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1521 : 18
Cev Beach Tour - Montpellier 18/06/14-21/06/14
Round 1
Makroguzova - Rudykh Giaoui - Giordano0 - 313 : 158 : 1514 : 16
Loser Are Ranked 13th
Treland - Pedersen Makroguzova - Rudykh0 - 313 : 158 : 1513 : 15
Loser Are Ranked 9th
Makroguzova - Rudykh Baran - Gruszczynska1 - 312 : 1515 : 1210 : 159 : 15
FIVB Tour - Moscow 11/06/14-15/06/14
Pool A
Talita - Lima Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 721 : 9
Bawden - Clancy Rudykh - Makroguzova2 - 119 : 2121 : 1016 : 14
Dubovcova - Nestarcova Rudykh - Makroguzova2 - 121 : 1820 : 2215 : 13
Cev Beach Tour - Cagliari 03/06/14-08/06/14
Pool G
Menegatti - Orsi Toth Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1521 : 17
Forrer - Vergè-deprè Rudykh - Makroguzova2 - 121 : 1619 : 2115 : 9
Bloem - Wesselink Rudykh - Makroguzova0 - 212 : 2116 : 21
Round 1
Liliana - Elsa Rudykh - Makroguzova2 - 023 : 2121 : 16
FIVB Tour - Anapa 27/05/14-31/05/14
Pool C
Rudykh - Makroguzova Nori - Gabi0 - 221 : 2317 : 21
Rudykh - Makroguzova Lobato - Soria2 - 021 : 1821 : 12
Wang Fan - Yue Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1221 : 16
Cev Beach Tour - Antalya 07/05/14-10/07/14
Round 1
Atasoy - Korfez Rudykh - Makroguzova1 - 312 : 1515 : 1314 : 1610 : 15
Round 2
Sannarnes - Hjortland Rudykh - Makroguzova1 - 315 : 117 : 1511 : 1512 : 15
Round 3
Schillerwein - Tillmann Rudykh - Makroguzova3 - 015 : 915 : 1015 : 11
Loser Are Ranked 9th
Nystrom - Nystrom Rudykh - Makroguzova3 - 115 : 916 : 1410 : 1515 : 7
FIVB Tour - Moscow 21/08/13-25/08/13
Qualification Round 2
Rudykh - Makroguzova Wesselink - Bloem2 - 125 : 2319 : 2115 : 12
Pool B
Talita - Lima Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1421 : 17
Bieneck - Grossner Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1421 : 16
Pavan - Bansley Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1821 : 15
FIVB Tour - Anapa 23/07/13-27/07/13
Pool D
Kolosinska - Brzostek Rudykh - Makroguzova2 - 021 : 1621 : 16
Dumbauskaite - Povilaityte Rudykh - Makroguzova0 - 222 : 2417 : 21

Top