Results for Ricardo Paiva


Voleipraia SCN - Trofa 19.06.09-21.06.09
Round 1
Nelson Brizida - Eurico Peixoto Nuno Roque - Ricardo Paiva2 - 021 : 1323 : 21
Loser Are Ranked 17th
Nuno Roque - Ricardo Paiva Luis Paco - Fabricio Barros0 - 212 : 2117 : 21
Voleipraia SCN - Porto 2008 22/08/08-24/08/08
Round 1
Ricardo Paiva - Marco Marques Pedro Miranda - Luis Puga1 - 221 : 1915 : 2113 : 15
Loser Are Ranked 17th
Gustavo Figueiredo - Tiago Sineiro Ricardo Paiva - Marco Marques2 - 022 : 2021 : 12
Voleipraia SCN - Espinho 2008 18/07/08-20/07/08
Qualification Round 2
Rui Correia - Marco Goncalves Ricardo Paiva - Gustavo Figueiredo1 - 221 : 1517 : 2110 : 15
Qualification Round 3
Morais - Fernandes Ricardo Paiva - Gustavo Figueiredo2 - 021 : 1422 : 20
Voleipraia SCN - Mira 2008 11/07/08-13/07/08
Qualification Round 1
Vasco Cidade - Ricardo Paiva Daniel Pedro - Miguel Santos2 - 121 : 1213 : 2115 : 12
Qualification Round 2
Pedro Simoes - Antonio Coelho Vasco Cidade - Ricardo Paiva2 - 021 : 1221 : 9
Voleipraia SCN - Cortegaca 2008 27/06/08-29/06/08
Qualification Round 1
Miguel Rocha - Ricardo Paiva Carlos Lima - Antonio Martins2 - 021 : 1021 : 13
Qualification Round 2
Nuno Roque - Rui Alves Miguel Rocha - Ricardo Paiva2 - 021 : 1421 : 18
Voleipraia SCN - Gaia 2008 20/06/08-22/06/08
Qualification Round 2
Hugo Oliveira - Leonel Gomes Miguel Rocha - Ricardo Paiva2 - 121 : 1317 : 2115 : 7
Voleipraia SCN - Final Esposende 2007 17/08/07-19/08/07
Round 1
Ricardo Paiva - Pedro Paraty Hugo Gouveia - Leonel Gomes0 - 218 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 17th
Rui Moreira - Ricardo Oliveira Ricardo Paiva - Pedro Paraty2 - 021 : 1321 : 10
Voleipraia SCN - Mira 2007 28/07/07-30/07/07
Qualification Round 2
Joao Fidalgo - Ricardo Rocha Miguel Rocha - Ricardo Paiva2 - 121 : 1618 : 2115 : 10
Voleipraia SCN - Matosinhos 2007 20/07/07-22/07/07
Qualification Round 1
Carlos Pinto - Francisco Santos Miguel Rocha - Ricardo Paiva0 - 212 : 2112 : 21
Qualification Round 2
Tiago Cadete - Nuno Silva Miguel Rocha - Ricardo Paiva2 - 021 : 1221 : 14
Voleipraia SCN - Cortegaca 2007 06/07/07-09/07/07
Qualification Round 1
Antonio Verde - Nuno Moreira Miguel Rocha - Ricardo Paiva0 - 215 : 2116 : 21
Qulification Round 2
Miguel Rocha - Ricardo Paiva Sandro Oliveira - Antonio Coelho0 - 210 : 219 : 21
Voleipraia SCN - Gaia 2007 22/06/07-25/06/07
Qualification Round 1
Miguel Rocha - Ricardo Paiva Nuno Pereira - Vasco Cidade1 - 221 : 1713 : 2111 : 15
Voleipraia SCN - Espinho 2007 01/06/07-04/06/07
Qualification Round 1
Miguel Rocha - Ricardo Paiva Miguel Costa - Joao Simoes0 - 216 : 2117 : 21

Top