Results for Popov


Cev Beach Tour - Alanya 31/05/18-03/05/18
Pool C
Popov - Iemelianchyk Myslivecek - Pihera2 - 021 : 1521 : 19
Mermer - Urlu Popov - Iemelianchyk0 - 220 : 2224 : 26
Round 2
Denin - Denysenko Popov - Iemelianchyk2 - 021 : 1721 : 19
FIVB Tour - Lucerne 09/05/18-13/05/18
Qualification Round 1
Popov - Iemelianchyk Kunert - Waller2 - 123 : 2118 : 2115 : 12
Qualification Round 2
Popov - Iemelianchyk Ehlers - Schumann0 - 218 : 2116 : 21
FIVB Tour - Mersin 02/05/18-06/05/18
Qualification Round 1
Iemelianchyk - Popov Kunert - Waller2 - 121 : 1917 : 2120 : 18
Qualification Round 2
Iemelianchyk - Popov Heidrich - Gerson1 - 217 : 2121 : 1713 : 15
Cev Beach Tour - Vaduz 09/08/17-13/08/17
Qualification Round 1
Denin - Popov Annerstedt - Herrmann2 - 021 : 1521 : 15
Round 1
Perusic - Schweiner Denin - Popov2 - 121 : 2321 : 1415 : 11
Loser Are Ranked 13th
Gahr - Von Deichmann Denin - Popov0 - 219 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 9th
Denin - Popov Thiercy - Di Giantommaso0 - 219 : 2112 : 21
FIVB Tour - Olsztyn 19/07/17-23/07/17
Qualification Round 1
Tocs - Finster Denin - Popov0 - 218 : 2121 : 23
Qualification Round 2
Denin - Popov Mchugh - Schumann0 - 215 : 2118 : 21
Cev Beach Tour - Siofok 13/07/17-15/07/17
Qualification Round 1
Denin - Popov Poniewaz - Poniewaz2 - 121 : 1415 : 2115 : 12
Round 1
Schumann - Walkenhorst Denin - Popov2 - 021 : 1721 : 18
Loser Are Ranked 13th
Bagics - Meszlenyi Denin - Popov0 - 212 : 2110 : 21
Loser Are Ranked 9th
Denin - Popov Huber - Horl2 - 119 : 2121 : 1915 : 10
Loser Are Ranked 7th
Denin - Popov Loiseau - Gauthier-rat1 - 221 : 1118 : 2113 : 15
Cev Beach Tour - Kharkiv 07/07/17-09/07/17
Round 1
Piippo - Nurminen Denin - Popov0 - 217 : 2118 : 21
Round 2
Denin - Popov Loiseau - Gauthier-rat2 - 021 : 1621 : 8
Round 3
Kovalov - Denysenko Denin - Popov0 - 213 : 2116 : 21
Semifinals
Denin - Popov Likholetov - Leshukov2 - 021 : 1721 : 18
Final 1st Place
Denin - Popov Varenhorst - Van Garderen1 - 221 : 1822 : 2413 : 15
FIVB Tour - The Hague 14/06/17-18/06/17
Qualification Round 1
Denin - Popov Faiga - Hilman2 - 021 : 1521 : 19
Qualification Round 2
Dollinger - Erdmann Denin - Popov2 - 021 : 1522 : 20
FIVB Tour - Moscow 30/05/17-04/06/17
Qualification Round 1
Faiga - Hilman Denin - Popov0 - 213 : 2114 : 21
Qualification Round 2
Sorum - Mol Denin - Popov2 - 021 : 1221 : 19
Cev Beach Tour - Continental Cup Stavanger 23/06/16-26/06/16
Round 1
Denin - Popov Erdmann - Matysik0 - 219 : 2111 : 21
Round 4
Stoyanovskiy - Yarzutkin Denin - Popov2 - 121 : 1518 : 2115 : 10
Cev Beach Tour - Baden 08/06/16-12/06/16
Qualification Round 1
Denin - Popov Zeljkovic - Silic2 - 022 : 2021 : 15
Qualification Round 2
Faiga - Hilman Denin - Popov2 - 021 : 1621 : 18
FIVB Tour - Moscow 24/05/16-29/05/16
Qualification Round 1
Popov - Denin Doherty - Mayer0 - 214 : 2116 : 21
FIVB Tour - Antalya 10/05/16-14/05/16
Qualification Round 1
Denin - Popov Kildegaard - Abell2 - 114 : 2121 : 1515 : 11
Qualification Round 2
Julio - Ahmed Tijan Denin - Popov2 - 021 : 1121 : 19
FIVB Tour - Doha 04/11/14-08/11/14
Qualification Round 2
Salvetti - Daguerre Denin - Popov2 - 025 : 2321 : 16
FIVB Tour - The Hague 15/07/14-20/07/14
Qualification Round 1
Popov - Kovalov Kufa - Dumek0 - 219 : 2110 : 21
Cev Beach Tour - Novi Sad 01/07/14-05/07/14
Qualification Round 1
Popov - Kovalov Pokersnik - Jure2 - 112 : 2121 : 1715 : 13
Qualification Round 2
Popov - Kovalov Wojtasik - Witczak0 - 20 : 210 : 21
FIVB Tour - Moscow 11/06/14-15/06/14
Qualification Round 1
Kubala - Dumek Popov - Kovalov2 - 021 : 1721 : 18
FIVB Tour - Anapa 28/05/14-01/06/14
Qualification Round 2
Popov - Kovalov Lario - Monfort2 - 122 : 2018 : 2115 : 10
Pool C
Pastukhov - Bykanov Popov - Kovalov2 - 121 : 1721 : 2315 : 11
Giginoglu - Sekerci Popov - Kovalov2 - 021 : 1322 : 20
Chevallier - Strasser Popov - Kovalov2 - 021 : 1721 : 11
Cev Beach Tour - Antalya 06/05/14-11/05/14
Round 1
Casadei - Ficosecco Popov - Kovalov0 - 318 : 2017 : 1914 : 16
Round 2
Doppler - Horst Popov - Kovalov3 - 110 : 1519 : 1715 : 1315 : 10
Loser Are Ranked 17th
Bolgov - Pasthukov Popov - Kovalov3 - 115 : 1013 : 1515 : 1315 : 7
FIVB Tour - Berlin 06/08/13-11/08/13
Qualification Round 2
Tomatis - Ranghieri Popov - Samoday2 - 021 : 1721 : 13
Cev Beach Tour - Klagenfurt 31/07/13-04/08/13
Pool E
Bockermann - Urbatzka Popov - Samoday2 - 021 : 1821 : 17
Fijalek - Prudel Popov - Samoday2 - 022 : 2021 : 17
Popov - Samoday Bogatov - Pastukhov1 - 221 : 1618 : 2113 : 15
FIVB Tour - Anapa 23/07/13-27/07/13
Pool E
Popov - Samoday Zanotta - Cairus2 - 122 : 2421 : 1615 : 8
Popov - Samoday Hasegawa - Ageba0 - 217 : 2124 : 26
Popov - Samoday Marcos - Garcia0 - 214 : 2113 : 21
Round 1
Popov - Samoday Montgomery - Drost2 - 021 : 1421 : 6
Round 2
Popov - Samoday Mullner - Wutzl1 - 228 : 2617 : 2111 : 15
Round 3
Fluggen - Walkenhorst Popov - Samoday2 - 024 : 2221 : 18
Cev Beach Tour - Novi Sad 16/07/13-19/07/13
Round 2
Popov - Samoday Cès - Rowlandson2 - 119 : 2121 : 1815 : 13
Round 3
Popov - Samoday Kosiak - Rudol2 - 021 : 1721 : 13
Round 4
Doppler - Horst Popov - Samoday2 - 118 : 2121 : 1116 : 14
Loser Are Ranked 5th
Kantor - Losiak Popov - Samoday0 - 213 : 2121 : 23
Semifinals
Fluggen - Walkenhorst Popov - Samoday2 - 021 : 1921 : 16
Final 3rd Place
Dittelbach - Koreng Popov - Samoday1 - 221 : 1518 : 218 : 15
FIVB Tour - Gstaad 10/07/13-15/07/13
Qualification Round 1
Popov - Samoday Bolsterlee - Oude Elferink2 - 021 : 921 : 15
Qualification Round 2
Popov - Samoday Herrera - Gavira1 - 221 : 1218 : 2110 : 15
FIVB Tour - W.c. Stare Jablonki 02/07/13-07/07/13
Pool D
Gibb - Patterson Popov - Samoday0 - 217 : 2114 : 21
Semenov - Koshkarev Popov - Samoday2 - 119 : 2121 : 1215 : 13
Horrem - Eithun Popov - Samoday1 - 215 : 2121 : 1913 : 15
Round Of 32
Ricardo - Alvaro Filho Popov - Samoday2 - 021 : 921 : 18
FIVB Tour - Rome 18/06/13-23/06/13
Qualification Round 1
Popov - Samoday Koreng - Dittelbach2 - 114 : 2121 : 1915 : 12
Qualification Round 2
Gabathuler - Weingart Popov - Samoday2 - 122 : 2018 : 2115 : 11
FIVB Tour - U23 Wc Myslowice 05/06/13-09/06/13
Pool A
Popov - Samoday Gillian - Julian2 - 121 : 919 : 2115 : 10
Kantor - Losiak Popov - Samoday2 - 119 : 2123 : 2117 : 15
Popov - Samoday Tiozzo - Andreatta2 - 021 : 1321 : 16
Round 1
Popov - Samoday Petutschnig - Winter1 - 219 : 2121 : 1813 : 15
Cev Beach Tour - Baden 29/05/13-02/06/13
Qualification Round 2
Popov - Samoday Hoyer - Hoyer1 - 221 : 1819 : 2113 : 15
FIVB Tour - Shanghai 30/04/13-05/05/13
Qualification Round 1
Popov - Samoday Mullner - Wutzl1 - 217 : 2121 : 1712 : 15
FIVB Tour - Fuzhou Open 23/04/13-27/04/13
Qualification Round 1
Kantor - Losiak Popov - Samoday1 - 217 : 2121 : 1810 : 15
Qualification Round 2
Popov - Samoday Plavins - Peda2 - 021 : 1721 : 17
Pool E
Stiekema - Varenhorst Popov - Samoday0 - 20 : 210 : 21
Vitor Felipe - Evandro Popov - Samoday1 - 219 : 2121 : 1912 : 15
Erdmann - Matysik Popov - Samoday2 - 021 : 1221 : 19
Round 1
Sidorenko - Dyachenko Popov - Samoday2 - 021 : 1921 : 11
Cev Beach Tour - Varna 22/08/12-26/08/12
Round 1
Popov - Samoday Kissling - Kovatsch0 - 217 : 2115 : 21
Loser Are Ranked 13th
Popov - Samoday Mitev - Gradinarov1 - 221 : 1819 : 2113 : 15
FIVB Tour - Stare Jablonki 14/08/12-19/07/12
Pool K
Fuchs - Koreng Popov - Samoday1 - 221 : 1813 : 2115 : 17
Ingrosso - Ingrosso Popov - Samoday2 - 121 : 1819 : 2115 : 10
Gibb - Rosenthal Popov - Samoday2 - 117 : 2121 : 1815 : 9
Round 1
Ricardo - Vitor Felipe Popov - Samoday2 - 121 : 1616 : 2119 : 17
FIVB Tour - Berlin 10/07/12-15/07/12
Qualification Round 1
Laciga - Weingart Popov - Samoday0 - 223 : 2519 : 21
Qualification Round 2
Popov - Samoday Kuleshov - Yakovlev2 - 121 : 1914 : 2115 : 9
Pool J
Alison - Emanuel Popov - Samoday2 - 021 : 1821 : 19
Klemperer - Koreng Popov - Samoday2 - 021 : 1321 : 18
Wu - Xu Popov - Samoday2 - 021 : 1621 : 16
FIVB Tour - Fivb Junior World Championship 15.09.10-19.09.10
Qualification Round 1
Samoday - Popov Kaszas - Kaszas2 - 021 : 1528 : 26
Qualification Round 2
Van Mullem - Van Eerd Samoday - Popov0 - 212 : 2115 : 21
Qualification Round 3
Samoday - Popov Bykanov - Bolgov0 - 226 : 2822 : 24
FIVB Tour - Kristiansand 10.08.10-15.08.10
Round 1
Rogers - Dalhausser Popov - Samoday2 - 021 : 1821 : 15
Loser Are Ranked 25th
Popov - Samoday Belov - Daynov0 - 218 : 2128 : 30
Cev Beach Tour - Novi Sad 23.07.10-25.07.10
Round 2
Tesic - Mutapcija Popov - Samoday2 - 117 : 2121 : 1415 : 13
Loser Are Ranked 17th
Korolev - Alfimov Popov - Samoday0 - 216 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 13th
Cavaliere - Zauli Popov - Samoday1 - 217 : 2123 : 215 : 15
Loser Are Ranked 9th
Popov - Samoday Weingart - Sutter R.2 - 021 : 1021 : 15
Loser Are Ranked 7th
Sekerci - Volkan Popov - Samoday2 - 115 : 2121 : 1715 : 11
Cev Beach Tour - Varna 16.07.10-18.07.10
Round 1
Popov - Samoday Mykhaylov - Sergiienko2 - 021 : 1521 : 19
Round 2
Popov - Samoday Plavins - Smedins0 - 27 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 9th
Sutter R. - Weingart Popov - Samoday2 - 025 : 2321 : 13
Cev Beach Tour - Kiev 30.06.10-04.07.10
Country Quota
Popov - Samoday Medyanyk - Dergunov2 - 021 : 1921 : 19
Qualification Round 2
Vasilios - Chatzidamianou Popov - Samoday0 - 215 : 2116 : 21
Round 1
Leeb - Wutzl Popov - Samoday2 - 021 : 1921 : 15
Loser Are Ranked 13th
Popov - Samoday Daalmeijer - Van Den Outenaar2 - 121 : 1819 : 2115 : 12
Loser Are Ranked 9th
Popov - Samoday Mykhaylov - Sergiienko2 - 024 : 2221 : 15
Loser Are Ranked 7th
Kunert - Moser Popov - Samoday1 - 218 : 2122 : 2011 : 15
Loser Are Ranked 5th
Popov - Samoday Coucke - Frankart0 - 216 : 2117 : 21
FIVB Tour - Fivb Youth World Championship 18.08.08-23.08.09
Pool F
Bargmann - Quecke Samoday - Popov1 - 215 : 2121 : 198 : 15
Faith - Hakan Samoday - Popov0 - 213 : 2110 : 21
Samoday - Popov Mercer - Peacock2 - 021 : 1021 : 19
Round 1
Solhaug - Ingebrigtsen Samoday - Popov0 - 211 : 2113 : 21
Round 2
Kucherenko - Krasilnikov Samoday - Popov0 - 213 : 2115 : 21
Semifinals
Samoday - Popov Bargmann - Quecke2 - 121 : 1318 : 2120 : 18
Final 1st Place
Bykanov - Bolgov Samoday - Popov0 - 216 : 2118 : 21
FIVB Challenger - Vladivostok 2008 01/08/08-03/08/08
Round 1
Zabuslayev - Karasev Potapov - Popov0 - 20 : 210 : 21
Round 2
Potapov - Popov Pugachev - Tkachenko0 - 220 : 2221 : 23
Loser Are Ranked 9th
Moroz - Belov Potapov - Popov2 - 021 : 1221 : 14

Top