Results for Paszkowski


Cev Beach Tour - Aydin 17/05/18-20/05/18
Qualification Round 1
Bello - Bello Paszkowski - Lysikowski0 - 215 : 2112 : 21
Qualification Round 2
Huber - Baldauf Paszkowski - Lysikowski0 - 218 : 2116 : 21
Pool A
Penninga - Blom Paszkowski - Lysikowski0 - 210 : 219 : 21
Mermer - Urlu Paszkowski - Lysikowski2 - 021 : 1221 : 18
Round 1
Raoufi - Mirzaali Paszkowski - Lysikowski2 - 121 : 1319 : 2115 : 13
FIVB Tour - Lucerne 09/05/18-13/05/18
Qualification Round 1
Paszkowski - Lysikowski Abbiati - Andreatta2 - 021 : 1521 : 19
Qualification Round 2
Mesa - Garcia Paszkowski - Lysikowski2 - 021 : 1421 : 19
FIVB Tour - Mersin 02/05/18-06/05/18
Qualification Round 1
Gao - Li Paszkowski - Lysikowski2 - 021 : 1321 : 6
FIVB Tour - Olsztyn 19/07/17-23/07/17
Qualification Round 1
Schnetzer - Mullner Paszkowski - Lysikowski2 - 021 : 1421 : 19
FIVB Tour - Nanjing U21 World Championships 11/07/17-16/07/17
Pool F
Paszkowski - Lewicki Phezo - Sala Luamba2 - 021 : 1221 : 13
Paszkowski - Lewicki Dmitriyev - Yelubayev2 - 021 : 1621 : 16
Paszkowski - Lewicki Nacho Frazzoni - Tomas Schilling2 - 121 : 1221 : 2321 : 19
Round 2
Paszkowski - Lewicki Kramarenko - Ivanov0 - 217 : 2115 : 21
Cev Beach Tour - Baden U22 European Championship 15-06-17-18-06-17
Pool E
Paszkowski - Lysikowski Friedl - Skrabal2 - 120 : 2221 : 1215 : 9
Paszkowski - Lysikowski Vrhunc - Košenina2 - 121 : 1617 : 2117 : 15
Paszkowski - Lysikowski Huerta - Rojas2 - 023 : 2122 : 20
Cev Beach Tour - U22 European Championship Thessaloniki 23/08/16-28/08/16
Pool B
Lysikowski - Paszkowski Masuri - Masuri0 - 20 : 210 : 21
Lysikowski - Paszkowski Mechkarov - Kolev0 - 20 : 210 : 21
Lysikowski - Paszkowski Baniotis - Terzoglou1 - 216 : 2121 : 1313 : 15
Cev Beach Tour - U20 European Championship Antalya 16/06/2016-19/06/2016
Pool A
Ozdemir - Cebeci Kaszewiak - Paszkowski1 - 213 : 2122 : 206 : 15
Kaszewiak - Paszkowski Sviridov - Palenko2 - 119 : 2121 : 1315 : 12
Kaszewiak - Paszkowski Cizmazia - Macuha2 - 021 : 621 : 13
Round 2
Kaszewiak - Paszkowski Link - Molin2 - 120 : 2221 : 1515 : 8
Round 3
Kaszewiak - Paszkowski Smits - Ozolins0 - 219 : 2116 : 21
Loser Are Ranked 9th
Kaszewiak - Paszkowski Thole - Winter0 - 218 : 2117 : 21
7th Place Match
Penninga - Blom Kaszewiak - Paszkowski2 - 021 : 1921 : 13
FIVB Tour - Under 21 World Championships Lucerne 10/05/16-15/05/16
Qualification Round 2
Lysikowski - Paszkowski Dai - Chen2 - 121 : 1419 : 2115 : 10
Qualification Round 3
Lysikowski - Paszkowski Batrane - Jones2 - 021 : 1421 : 16
Pool G
Guehrer - Hunt Lysikowski - Paszkowski1 - 28 : 2121 : 189 : 15
Aleinik - Dmitriyev Lysikowski - Paszkowski0 - 216 : 2113 : 21
Tovela - Mungoi Lysikowski - Paszkowski0 - 29 : 2114 : 21
Round 2
Lysikowski - Paszkowski Maia - Adrielson2 - 021 : 1321 : 19
Round 3
Lysikowski - Paszkowski Tigrito - Peter0 - 211 : 2115 : 21

Top