Results for Nuno Teixeira


Voleipraia SCN - Trofa 19.06.09-21.06.09
Round 1
Andrè Rodrigues - Oscar Pereira David Melo - Nuno Teixeira1 - 215 : 2121 : 1110 : 15
Round 2
David Melo - Nuno Teixeira Bruno Sousa - Rosas0 - 219 : 2112 : 21
Loser Are Ranked 17th
David Melo - Nuno Teixeira Josè Dinis - Miguel Sousa2 - 021 : 821 : 16
Loser Are Ranked 13th
David Melo - Nuno Teixeira Ricardo Grizonic - Luis Freitas0 - 217 : 2118 : 21
Voleipraia SCN - Porto 2008 22/08/08-24/08/08
Round 1
Joao Santos - Ricardo Riachos Nuno Teixeira - Antonio Verde2 - 021 : 1721 : 19
Loser Are Ranked 17th
Nuno Teixeira - Antonio Verde Hugo Sá - Joao Costa2 - 021 : 1821 : 17
Loser Are Ranked 13th
José Nuno Martins - Marco Ramos Nuno Teixeira - Antonio Verde0 - 219 : 2112 : 21
Loser Are Ranked 9th
Nuno Teixeira - Antonio Verde Filipe Catarino - Miguel Coelho0 - 211 : 2114 : 21
Voleipraia SCN - Espinho 2008 18/07/08-20/07/08
Qualification Round 2
Jorge Dias - Miguel Nogueira Nuno Teixeira - Antonio Verde1 - 221 : 1917 : 2112 : 15
Qualification Round 3
Oscar Pereira - André Rodrigues Nuno Teixeira - Antonio Verde1 - 221 : 2321 : 166 : 15
Round 1
Nuno Teixeira - Antonio Verde Bruno Sousa - Coriolano Santos0 - 214 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 13th
Nuno Teixeira - Antonio Verde Joao Santos - Ricardo Riachos0 - 218 : 2114 : 21
Voleipraia SCN - Mira 2008 11/07/08-13/07/08
Qualification Round 2
Nuno Teixeira - Antonio Verde Miguel Maia - Joao Brenha0 - 213 : 2112 : 21
Voleipraia SCN - Lagos 2008 04/07/08-06/07/08
Qualification Round 1
Nuno Teixeira - Marco Goncalves Morais - Fernandes2 - 121 : 1623 : 2515 : 9
Qualification Round 2
Nuno Teixeira - Marco Goncalves Nuno Roque - Rui Alves2 - 021 : 1521 : 10
Round 1
Nuno Teixeira - Marco Goncalves Roberto Reis - Fabricio Silva0 - 217 : 2111 : 21
Loser Are Ranked 13th
Nuno Teixeira - Marco Goncalves Filipe Catarino - Miguel Coelho0 - 210 : 2112 : 21
Voleipraia SCN - Cortegaca 2008 27/06/08-29/06/08
Round 1
Nuno Teixeira - Tiago Cadete Adriano Paco - Bruno Lima0 - 225 : 279 : 21
Loser Are Ranked 13th
Pedro Paraty - Ricardo Ventura Nuno Teixeira - Tiago Cadete2 - 115 : 2121 : 1815 : 8
Voleipraia SCN - Gaia 2008 20/06/08-22/06/08
Round 1
José Nuno Martins - Marco Ramos Nuno Teixeira - Tiago Cadete0 - 220 : 2220 : 22
Round 2
Bruno Sousa - Coriolano Santos Nuno Teixeira - Tiago Cadete2 - 021 : 1421 : 7
Loser Are Ranked 9th
Fabricio Silva - Januario Silva Nuno Teixeira - Tiago Cadete2 - 021 : 021 : 0
Voleipraia SCN - Final Esposende 2007 17/08/07-19/08/07
Round 1
Nuno Teixeira - Antonio Verde Rui Moreira - Ricardo Oliveira1 - 221 : 815 : 218 : 15
Loser Are Ranked 17th
Nuno Teixeira - Antonio Verde Hugo Gouveia - Leonel Gomes0 - 221 : 2316 : 21
Loser Are Ranked 13th
Bruno Sousa - Coriolano Santos Nuno Teixeira - Antonio Verde2 - 121 : 1515 : 2115 : 7
Voleipraia SCN - Sintra 2007 04/08/07-06/08/07
Round 1
Coriolano Santos - Bruno Sousa Nuno Teixeira - Antonio M. Costa0 - 219 : 2119 : 21
Round 2
Nuno Teixeira - Antonio M. Costa Januario Silva - Fabricio Silva0 - 211 : 219 : 21
Loser Are Ranked 9th
Luis Paco - Fabricio Barros Nuno Teixeira - Antonio M. Costa2 - 117 : 2121 : 1315 : 7
Voleipraia SCN - Mira 2007 28/07/07-30/07/07
Round 1
Marcio Sequeira - Miguel Coelho Nuno Teixeira - David Melo0 - 211 : 2116 : 21
Round 2
Roberto Reis - José Fontes Nuno Teixeira - David Melo2 - 021 : 1421 : 11
Loser Are Ranked 9th
Rui Tato - Leonel Gomes Nuno Teixeira - David Melo2 - 021 : 1621 : 15
Voleipraia SCN - Matosinhos 2007 20/07/07-22/07/07
Round 1
Tiago Cadete - Nuno Silva Nuno Teixeira - David Melo0 - 216 : 217 : 21
Round 2
Nelson Brizida - Mauricio Dantas Nuno Teixeira - David Melo2 - 021 : 821 : 11
Loser Are Ranked 9th
Ricardo Rocha - Joao Simoes Nuno Teixeira - David Melo0 - 212 : 2115 : 21
Loser Are Ranked 7th
Bruno Sousa - Coriolano Santos Nuno Teixeira - David Melo2 - 121 : 1921 : 2315 : 10
Voleipraia SCN - Villa R.s. Antonio 2007 13/07/07-16/07/07
Round 1
Nuno Teixeira - David Melo Pedro Simoes - Hugo Gouveia2 - 121 : 1819 : 2115 : 13
Round 2
Nuno Teixeira - David Melo Nelson Brizida - Mauricio Dantas0 - 213 : 2116 : 21
Loser Are Ranked 9th
Coriolano Santos - Bruno Sousa Nuno Teixeira - David Melo1 - 218 : 2127 : 2515 : 17
Loser Are Ranked 7th
Nuno Teixeira - David Melo Filipe Catarino - Miguel Coelho0 - 219 : 2116 : 21
Voleipraia SCN - Cortegaca 2007 06/07/07-09/07/07
Round 1
Nuno Teixeira - David Melo Filipe Catarino - Miguel Coelho0 - 218 : 2116 : 21
Loser Are Ranked 13th
Nuno Teixeira - David Melo Marcio Sequeira - Yuri Teixeira2 - 021 : 1221 : 17
Loser Are Ranked 9th
Nuno Teixeira - David Melo Rui Guedes - Ricardo Fonseca1 - 221 : 1718 : 2114 : 16
Voleipraia SCN - Lagos 2007 29/06/07-01/07/07
Round 1
Nuno Teixeira - Joao P. Oliveira Renato Migelho - José Fernandez0 - 213 : 2121 : 23
Loser Are Ranked 13th
Joao Santos - Ricardo Riachos Nuno Teixeira - Joao P. Oliveira0 - 224 : 2617 : 21
Loser Are Ranked 9th
Nuno Teixeira - Joao P. Oliveira Nelson Brizida - Mauricio Dantas0 - 213 : 219 : 21
Voleipraia SCN - Gaia 2007 22/06/07-25/06/07
Round 1
Pedro Simoes - Hugo Gouveia Nuno Teixeira - David Melo0 - 217 : 2111 : 21
Round 2
Nuno Teixeira - David Melo Januario Silva - Fabricio Silva0 - 216 : 2115 : 21
Loser Are Ranked 9th
Tiago Cadete - Adriano Paco Nuno Teixeira - David Melo2 - 023 : 2121 : 17
Voleipraia SCN - Espinho 2007 01/06/07-04/06/07
Round 1
Nuno Teixeira - David Melo Renato Migelho - Marcio Sequeira2 - 118 : 2123 : 2115 : 8
Round 2
Rosas - Pedrosa Nuno Teixeira - David Melo2 - 021 : 1321 : 9
Loser Are Ranked 9th
Rui Moreira - Ricardo Oliveira Nuno Teixeira - David Melo0 - 214 : 2111 : 21
Loser Are Ranked 7th
Pedro Paraty - Ricardo Ventura Nuno Teixeira - David Melo1 - 221 : 1515 : 2110 : 15
Loser Are Ranked 5th
Nelson Brizida - Mauricio Dantas Nuno Teixeira - David Melo2 - 015 : 015 : 0

Top