Results for Luis Freitas


Voleipraia SCN - Trofa 19.06.09-21.06.09
Round 2
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Pedrosa - Gaspar1 - 221 : 1817 : 219 : 15
Loser Are Ranked 17th
Miguel Almeida - Marco Graca Ricardo Grizonic - Luis Freitas1 - 215 : 2121 : 1911 : 15
Loser Are Ranked 13th
David Melo - Nuno Teixeira Ricardo Grizonic - Luis Freitas0 - 217 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 9th
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Hugo Oliveira - Leonel Gomes2 - 021 : 1821 : 16
Loser Are Ranked 7th
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Nelson Brizida - Eurico Peixoto2 - 113 : 2124 : 2216 : 14
Loser Are Ranked 5th
Filipe Catarino - Miguel Coelho Ricardo Grizonic - Luis Freitas2 - 132 : 3018 : 2118 : 16
- Oeiras 2008 01/08/08-03/08/08
Round 1
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Oscar Pereira - André Rodrigues2 - 021 : 1621 : 12
Round 2
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Nelson Brizida - José Fontes0 - 214 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 9th
Pedro Miranda - Luis Puga Luis Freitas - Ricardo Grizonic0 - 210 : 2110 : 21
Loser Are Ranked 7th
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Roberto Reis - Fabricio Silva1 - 212 : 2125 : 239 : 15
Voleipraia SCN - Espinho 2008 18/07/08-20/07/08
Round 1
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Adriano Paco - Januario Silva0 - 218 : 2126 : 28
Loser Are Ranked 13th
Marco Marques - Manuel Ferreira Luis Freitas - Ricardo Grizonic0 - 218 : 2111 : 21
Loser Are Ranked 9th
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Filipe Catarino - Miguel Coelho0 - 214 : 2117 : 21
Voleipraia SCN - Mira 2008 11/07/08-13/07/08
Round 1
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Pedro Paraty - Ricardo Ventura2 - 021 : 1621 : 19
Round 2
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Nelson Brizida - José Fontes0 - 214 : 2112 : 21
Loser Are Ranked 9th
Ricardo Lima - Marco Ruel Luis Freitas - Ricardo Grizonic2 - 118 : 2121 : 1615 : 13
Voleipraia SCN - Lagos 2008 04/07/08-06/07/08
Round 1
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Luis Paco - Fabricio Barros1 - 212 : 2121 : 1415 : 17
Loser Are Ranked 13th
Joao Santos - Ricardo Riachos Luis Freitas - Ricardo Grizonic0 - 217 : 2113 : 21
Loser Are Ranked 9th
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Hugo Oliveira - Leonel Gomes2 - 118 : 2128 : 2615 : 6
Loser Are Ranked 7th
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Bruno Sousa - Coriolano Santos2 - 121 : 1618 : 2115 : 12
Loser Are Ranked 5th
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Luis Paco - Fabricio Barros0 - 219 : 2116 : 21
Voleipraia SCN - Cortegaca 2008 27/06/08-29/06/08
Qualification Round 2
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Ricardo Lima - Marco Ruel0 - 214 : 2117 : 21
Voleipraia SCN - Gaia 2008 20/06/08-22/06/08
Round 1
José Fernandez - Rui Guedes Luis Freitas - Ricardo Grizonic1 - 221 : 1513 : 2113 : 15
Round 2
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Bruno Lima - Adriano Paco2 - 021 : 1721 : 19
Round 3
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Hugo Oliveira - Leonel Gomes2 - 021 : 1621 : 15
Semifinals
Luis Freitas - Ricardo Grizonic Joao Simoes - Rui Moreira1 - 212 : 2121 : 1813 : 15
Final 3rd Place
Hugo Oliveira - Leonel Gomes Luis Freitas - Ricardo Grizonic1 - 221 : 1620 : 2215 : 17
Voleipraia SCN - Oeiras 2007 11/08/07-13/08/07
Round 1
Brazao - Juca Ricardo Grizonic - Luis Freitas2 - 021 : 1321 : 12
Loser Are Ranked 13th
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Joao P. Oliveira - Rafael Ribeiro2 - 021 : 1621 : 16
Loser Are Ranked 9th
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Pedro Simoes - Marcio Sequeira2 - 022 : 2021 : 15
Loser Are Ranked 7th
Filipe Catarino - Miguel Coelho Ricardo Grizonic - Luis Freitas2 - 021 : 1621 : 16
Voleipraia SCN - Sintra 2007 04/08/07-06/08/07
Qualification Round 1
Rui Moreira - Ricardo Oliveira Ricardo Grizonic - Luis Freitas0 - 215 : 2116 : 21
Qualification Round 2
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Joao André - Jorge Coelho2 - 021 : 1821 : 11
Qualification Round 3
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Antonio Pedro Coelho - Paulo Lima2 - 021 : 1721 : 11
Round 1
Brazao - Juca Ricardo Grizonic - Luis Freitas2 - 021 : 1921 : 18
Loser Are Ranked 13th
Ricardo Grizonic - Luis Freitas Joao P. Oliveira - Rafael Ribeiro1 - 219 : 2121 : 1514 : 16

Top