Results for Kessy


FIVB Tour - Hamburg 07/06/16-12/06/16
Pool H
Meppelink - Van Iersel Kessy - Day2 - 021 : 1321 : 17
Bawden - Clancy Kessy - Day2 - 118 : 2121 : 1915 : 12
Humana Paredes - Pischke Kessy - Day2 - 021 : 1921 : 14
FIVB Tour - Moscow 24/05/16-29/05/16
Pool F
Kolosinska - Brzostek Day - Kessy0 - 219 : 2115 : 21
Juliana - Lima Day - Kessy2 - 021 : 1221 : 19
Day - Kessy Bieneck - Grossner1 - 219 : 2121 : 1414 : 16
Round 1
Day - Kessy Abalakina - Syrtseva1 - 214 : 2121 : 1813 : 15
FIVB Tour - Cincinnati 17/05/16-21/05/16
Pool H
Day - Kessy Charles - Alfaro2 - 021 : 721 : 15
Day - Kessy Braakman - Sinnema1 - 222 : 2020 : 2213 : 15
Fernanda - Josi Day - Kessy1 - 222 : 2019 : 2115 : 17
Round 1
Day - Kessy Lane - Summer0 - 220 : 2220 : 22
FIVB Tour - Antalya 10/05/16-14/05/16
Pool G
Kessy - Day Jupiter - Longuet2 - 117 : 2121 : 1715 : 10
Kessy - Day Ribera - Fernandez Navarro2 - 021 : 1621 : 14
Holtwick - Semmler Kessy - Day2 - 021 : 1821 : 17
Round 1
Kessy - Day Fernanda - Josi1 - 221 : 1915 : 2112 : 15
FIVB Tour - Sochi 03/05/16-08/05/16
Pool G
Day - Kessy Jupiter - Longuet2 - 119 : 2133 : 3115 : 11
Day - Kessy Moiseeva - Barsouk2 - 021 : 1121 : 18
Matauatu - Pata Day - Kessy0 - 214 : 2117 : 21
Round 2
Day - Kessy Holtwick - Semmler0 - 214 : 2117 : 21
FIVB Tour - Fuzhou 19/04/16-24/04/16
Pool E
Kessy - Day Schwaiger - Hansel1 - 221 : 1816 : 2110 : 15
Menegatti - Orsi Toth Kessy - Day2 - 121 : 1217 : 2115 : 12
Kessy - Day Ishii - Murakami2 - 021 : 1922 : 20
Round 1
Eiholzer - Gerson Kessy - Day1 - 210 : 2121 : 156 : 15
Round 2
Walsh - Ross Kessy - Day2 - 021 : 1021 : 17
FIVB Tour - Xiamen 12/04/16-16/04/16
Pool H
Day - Kessy Motrich - Makroguzova2 - 026 : 2421 : 18
Xue - X. Y. Xia Day - Kessy0 - 213 : 2119 : 21
Day - Kessy Betschart - Huberli0 - 218 : 2117 : 21
Round 2
Day - Kessy Borger - Buthe1 - 221 : 1718 : 2114 : 16
FIVB Tour - Vitoria 15/03/16-20/03/16
Pool C
Day - Kessy Schwaiger - Hansel1 - 221 : 1119 : 2114 : 16
Juliana - Lima Day - Kessy2 - 021 : 1821 : 19
Day - Kessy Humana-paredes - Pischke2 - 121 : 1517 : 2120 : 18
Round 1
Day - Kessy Lehtonen - Lahti2 - 031 : 2921 : 18
Round 2
Bawden - Clancy Day - Kessy2 - 121 : 1613 : 2115 : 13
FIVB Tour - Rio 08/03/16-13/03/16
Pool C
Holtwick - Semmler Day - Kessy0 - 218 : 2119 : 21
Pavan - Bansley Day - Kessy2 - 021 : 1021 : 12
Day - Kessy Artacho - Laird0 - 218 : 2118 : 21
FIVB Tour - Maceio 23/02/16-28/02/16
Pool A
Kessy - Day Forrer - Vergè-deprè2 - 021 : 1221 : 13
Kessy - Day Zonta - Benet2 - 021 : 1621 : 15
Agatha - Barbara Kessy - Day2 - 118 : 2121 : 1915 : 9
Round 1
Kessy - Day Rachel - Angela0 - 219 : 2115 : 21
FIVB Tour - Antalya 20/10/15-25/10/15
Pool F
Kessy - Day Carico - Summer2 - 114 : 2122 : 2015 : 7
Kessy - Day Siposova - Behunova2 - 021 : 1021 : 15
Kessy - Day Schumacher - Behrens2 - 021 : 1921 : 15
Round 2
Kessy - Day Ukolova - Birlova2 - 121 : 1618 : 2115 : 13
Round 3
Kessy - Day Schwaiger - Hansel2 - 021 : 1621 : 13
Semifinals
Slukova - Hermannova Kessy - Day2 - 116 : 2121 : 1515 : 13
Final 3rd Place
Gallay - Klug Kessy - Day1 - 221 : 1814 : 2113 : 15
FIVB Tour - Fort Lauderdale 29/09/15-04/10/15
Pool B
Bansley - Pavan Day - Kessy2 - 121 : 1315 : 2116 : 14
Larissa - Talita Day - Kessy2 - 021 : 1321 : 18
Meppelink - Van Iersel Day - Kessy2 - 116 : 2122 : 2015 : 7
Day - Kessy Laboureur - Sude2 - 113 : 2121 : 1915 : 13
FIVB Tour - Xiamen 22/09/15-27/09/15
Pool E
Day - Kessy Dicello - Vanzwieten0 - 217 : 2115 : 21
Day - Kessy Take - Mizoe2 - 021 : 1821 : 13
Day - Kessy Bieneck - Grossner0 - 233 : 3518 : 21
Round 1
Gallay - Klug Day - Kessy2 - 021 : 1821 : 19
FIVB Tour - Olsztyn 26/08/15-30/08/15
Pool B
Wang - Yue Kessy - Day2 - 129 : 2719 : 2115 : 11
Agatha - Barbara Kessy - Day2 - 021 : 1521 : 17
Kessy - Day Wloch - Stepien2 - 021 : 1621 : 12
Round 1
Juliana - Antonelli Kessy - Day1 - 219 : 2121 : 1513 : 15
Round 2
Larissa - Talita Kessy - Day2 - 021 : 1321 : 13
FIVB Tour - Long Beach 18/08/15-23/08/15
Pool A
Kessy - Day Barsouk - Prokopeva2 - 121 : 1613 : 2115 : 11
Kolosinska - Brzostek Kessy - Day1 - 221 : 1921 : 237 : 15
Agatha - Barbara Kessy - Day2 - 021 : 1621 : 19
Round 1
Kessy - Day Bieneck - Grossner2 - 021 : 1721 : 17
Round 2
Holtwick - Semmler Kessy - Day2 - 021 : 1921 : 19
FIVB Tour - Yokohama 21/07/15-26/07/15
Pool F
Bansley - Pavan Day - Kessy2 - 021 : 921 : 12
Day - Kessy Lehtonen - Lahti2 - 021 : 1221 : 16
Ludwig - Walkenhorst Day - Kessy2 - 021 : 1721 : 11
Round 1
Ross - Fopma Day - Kessy2 - 021 : 1921 : 16
FIVB Tour - Gstaad 07/07/15-12/07/15
Pool E
Day - Kessy Lehtonen - Lahti2 - 121 : 1517 : 2115 : 11
Ludwig - Walkenhorst Day - Kessy2 - 121 : 1617 : 2115 : 9
Meppelink - Van Iersel Day - Kessy1 - 221 : 1518 : 2113 : 15
Round 1
Day - Kessy Ukolova - Birlova2 - 119 : 2121 : 1915 : 11
Round 2
Antonelli - Juliana Day - Kessy2 - 021 : 1821 : 19
FIVB Tour - The Hague World Championships 27/06/15-05/07/15
Pool F
Day - Kessy Lianma - Leila2 - 021 : 1321 : 13
Day - Kessy Candelas - Rios2 - 021 : 1821 : 18
Agatha - Barbara Seixas Day - Kessy2 - 022 : 2021 : 10
Round Of 32
Wang Fan - Yue Day - Kessy2 - 021 : 1921 : 18
FIVB Tour - St. Pete 16/06/15-21/06/15
Pool G
Maria Clara - Carol Day - Kessy0 - 211 : 2120 : 22
Ludwig - Walkenhorst Day - Kessy1 - 222 : 2421 : 1613 : 15
Day - Kessy Pata - Matauatu2 - 021 : 1621 : 15
Round 2
Forrer - Vergè-deprè Day - Kessy2 - 121 : 1716 : 2117 : 15
FIVB Tour - Stavanger 08/06/15-14/06/15
Pool E
Kessy - Day Schwaiger - Hansel0 - 221 : 2315 : 21
Ludwig - Walkenhorst Kessy - Day2 - 021 : 1921 : 16
Lima - Fernanda Kessy - Day2 - 119 : 2121 : 1715 : 13
FIVB Tour - Porec 01/06/15-07/06/15
Pool A
Day - Kessy Pavan - Bansley2 - 112 : 2121 : 1915 : 13
Larissa - Talita Day - Kessy2 - 021 : 1421 : 15
Day - Kessy Vernier - Tea2 - 021 : 1621 : 12
Round 1
Day - Kessy Brzostek - Kolosinska0 - 221 : 2325 : 27
FIVB Tour - Moscow 25/05/15-31/05/15
Pool F
Borger - Buthe Kessy - Day0 - 217 : 2121 : 23
Kolocova - Slukova Kessy - Day2 - 021 : 1321 : 19
Kessy - Day Lehtonen - Lahti2 - 021 : 1721 : 17
Round 1
Day - Kessy Broder - Valjas2 - 021 : 1621 : 18
Round 2
Day - Kessy Maria Clara - Carol2 - 021 : 1926 : 24
Round 3
Meppelink - Van Iersel Day - Kessy2 - 021 : 1421 : 17
AVP Tour - Cincinnati 30/08/13-02/09/13
Round 1
Ross - Kessy Mereszczak - Peterson2 - 021 : 1521 : 8
Round 2
Ross - Kessy Carico - Hughes2 - 121 : 1817 : 2115 : 11
Round 3
Ross - Kessy Engle - Hunkus2 - 021 : 921 : 9
Semifinals
Ross - Kessy Pavlik - Walsh1 - 221 : 1916 : 2110 : 15
AVP Tour - Manhattan Beach 23/08/13-25/08/13
Round 1
Ross - Kessy Dykstra - Strange2 - 021 : 921 : 13
Round 2
Ross - Kessy Virsilaite - Zamparelli2 - 021 : 1221 : 10
Round 3
Ross - Kessy Piening - Shaw2 - 021 : 1521 : 8
Round 4
Ross - Kessy Fendrick - Hochevar1 - 214 : 2121 : 1813 : 15
Loser Are Ranked 5th
Carico - Hughes Ross - Kessy0 - 213 : 2120 : 22
Semifinals
Fopma - Sweat Ross - Kessy2 - 023 : 2121 : 17
AVP Tour - Salt Lake City 15/08/13-18/058/13
Round 1
Ross - Kessy Denecochea - Daley2 - 021 : 1621 : 14
Round 2
Ross - Kessy Engle - Hunkus1 - 221 : 1314 : 2114 : 16
Loser Are Ranked 9th
Ross - Kessy Miller - Nielsen2 - 021 : 1921 : 15
Loser Are Ranked 7th
Batt - Raquel Ross - Kessy0 - 216 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 5th
Pavlik - Walsh Ross - Kessy1 - 225 : 2317 : 2115 : 17
Semifinals
Engle - Hunkus Ross - Kessy0 - 215 : 2119 : 21
Final 1st Place
Ross - Kessy Fendrick - Hochevar2 - 120 : 2221 : 1815 : 13
FIVB Tour - Berlin 07/08/13-11/08/13
Pool E
Ross - Kessy Gallay - Klug2 - 021 : 1021 : 9
Ross - Kessy Nystrom - Nystrom2 - 021 : 1221 : 13
Ross - Kessy Dubovcova - Nestarcova2 - 021 : 021 : 0
Round 2
Ross - Kessy Fopma - Sweat0 - 212 : 2113 : 21
FIVB Tour - Long Beach 22/07/13-28/07/13
Pool A
Ross - Kessy Wolak - Pregowska2 - 021 : 1021 : 12
Ross - Kessy Forrer - Vergè-deprè0 - 219 : 2115 : 21
Ross - Kessy Nystrom - Nystrom2 - 021 : 021 : 0
Round 1
Ross - Kessy Bieneck - Grossner2 - 121 : 1114 : 2115 : 12
Round 2
Agatha - Antonelli Ross - Kessy2 - 121 : 1513 : 2116 : 14
FIVB Tour - Rome 18/06/13-23/06/13
Pool G
Ross - Kessy Nystrom - Nystrom2 - 118 : 2121 : 1715 : 12
Ross - Kessy Liliana - Elsa2 - 021 : 1527 : 25
Ross - Kessy Broder - Valjas2 - 121 : 1216 : 2115 : 12
Round 2
Ross - Kessy Fopma - Sweat2 - 021 : 1521 : 19
Round 3
Ross - Kessy Cicolari - Menegatti2 - 021 : 1121 : 8
Semifinals
Lili - Barbara Seixas Ross - Kessy1 - 219 : 2121 : 1013 : 15
Final 1st Place
Talita - Lima Ross - Kessy2 - 121 : 1719 : 2115 : 12
FIVB Tour - The Hague 11/06/13-15/06/13
Pool B
Ross - Kessy Bloem - Braakman2 - 114 : 2121 : 1715 : 10
Ross - Kessy Forrer - Vergè-deprè2 - 021 : 1721 : 16
Ross - Kessy Borger - Buthe2 - 117 : 2121 : 1815 : 10
Round 2
Antonelli - Agatha Ross - Kessy2 - 021 : 1321 : 17
FIVB Tour - Campinas 29/05/13-02/06/13
Pool B
Ross - Kessy Bawden - Clancy2 - 021 : 1621 : 19
Ross - Kessy Ukolova - Khomiakova2 - 023 : 2121 : 15
Ross - Kessy Cicolari - Orsi-toth2 - 021 : 021 : 0
Ross - Kessy Gallay - Zonta2 - 021 : 1721 : 16
Semifinals
Ross - Kessy Holtwick - Semmler2 - 121 : 2321 : 1716 : 14
Final 1st Place
Ross - Kessy Antonelli - Talita0 - 221 : 2312 : 21
FIVB Tour - Corrientes 22/05/13-26/05/13
Pool B
Ross - Kessy Graino - Di Cesara2 - 021 : 1121 : 13
Ross - Kessy Mashkova - Tsimbalova2 - 021 : 1621 : 15
Ross - Kessy Bawden - Clancy2 - 118 : 2121 : 915 : 8
Round 2
Kolocova - Slukova Ross - Kessy1 - 221 : 1719 : 2113 : 15
Round 3
Liliana - Elsa Ross - Kessy1 - 211 : 2121 : 1312 : 15
Semifinals
Agatha - Antonelli Ross - Kessy2 - 115 : 2121 : 1415 : 12
Final 3rd Place
Maria Clara - Carol Ross - Kessy2 - 121 : 1619 : 2115 : 13
FIVB Tour - Shanghai 30/04/13-05/05/13
Pool D
Ross - Kessy Lili - Barbara Seixas2 - 021 : 1721 : 13
Ross - Kessy Fopma - Sweat2 - 021 : 1521 : 19
Ross - Kessy Bawden - Clancy2 - 117 : 2121 : 1723 : 21
Round 2
Talita - Lima Ross - Kessy2 - 117 : 2121 : 1715 : 11
FIVB Tour - Fuzhou Open 23.04.13-28.04.13
Pool D
Ross - Kessy Fendrick - Branagh2 - 021 : 1825 : 23
Ross - Kessy Zumkehr - Heidrich2 - 121 : 2321 : 1015 : 10
Ross - Kessy Kolosinska - Brzostek2 - 021 : 1521 : 17
Round 2
Kolocova - Slukova Ross - Kessy0 - 219 : 2121 : 23
Round 3
Holtwick - Semmler Ross - Kessy2 - 121 : 1523 : 2515 : 13
FIVB Tour - Bang Saen Open 23/10/12-28/10/12
Round 1
Ozaki - Kusano Ross - Kessy0 - 222 : 2420 : 22
Round 2
Gioria - Giombini Ross - Kessy0 - 213 : 2114 : 21
Round 3
Fendrick - Branagh Ross - Kessy2 - 121 : 1917 : 2115 : 11
Loser Are Ranked 9th
Elwin - Iatika Ross - Kessy0 - 215 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 7th
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 119 : 2121 : 1815 : 12
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Mashkova - Tsimbalova2 - 021 : 1821 : 15
Semifinals
Fendrick - Branagh Ross - Kessy1 - 221 : 1511 : 218 : 15
Final 1st Place
Ukolova - Khomyakova Ross - Kessy0 - 217 : 2119 : 21
FIVB Tour - Stare Jablonki 13/08/12-18/07/12
Pool A
Ross - Kessy Dubovcova - Nestarcova2 - 021 : 1121 : 13
Ross - Kessy Pregowska - Bekier2 - 021 : 1321 : 6
Round 2
Liliana - Elsa Ross - Kessy1 - 221 : 1716 : 217 : 15
Round 3
Ross - Kessy Holtwick - Semmler1 - 218 : 2121 : 1812 : 15
Olympic Tournament - London Olympic Games 27/07/2012 - 08/08/2012
Pool D
Ross - Kessy Gallay - Zonta2 - 021 : 1121 : 18
Ross - Kessy Van Iersel - Keizer2 - 121 : 1512 : 2115 : 8
Liliana - Elsa Ross - Kessy1 - 219 : 2121 : 1917 : 19
Round 1
Kuhn - Zumkehr Ross - Kessy0 - 215 : 2119 : 21
Quaterfinals
Kolocova - Slukova Ross - Kessy0 - 223 : 2518 : 21
Semifinals
Larissa - Juliana Ross - Kessy1 - 221 : 1519 : 2112 : 15
Final 1st Place
Ross - Kessy May-treanor - Walsh0 - 216 : 2116 : 21
FIVB Tour - Berlin 11/07/12-15/07/12
Pool D
Ross - Kessy Gioria - Momoli2 - 021 : 1321 : 17
Ross - Kessy Vivian - Lima2 - 021 : 1621 : 19
Ross - Kessy Borger - Buthe2 - 021 : 1821 : 16
Round 2
Ross - Kessy Goller - Ludwig2 - 113 : 2121 : 1815 : 13
Round 3
Ross - Kessy Cicolari - Menegatti1 - 222 : 2019 : 2117 : 19
FIVB Tour - Gstaad 02/07/12 - 07/07/12
Pool D
Ross - Kessy Heidrich - Keyser1 - 221 : 1724 : 2614 : 16
Ross - Kessy Gioria - Momoli2 - 021 : 1321 : 13
Ross - Kessy Gielen - Mouha2 - 021 : 1521 : 14
Round 2
Bonnerova - Hermannova Ross - Kessy0 - 219 : 2116 : 21
Round 3
May-treanor - Walsh Ross - Kessy2 - 114 : 2121 : 1615 : 9
FIVB Tour - Rome 12/06/12-17/06/12
Pool D
Ross - Kessy Mullin - Dampney2 - 021 : 921 : 13
Ross - Kessy Klapalova - Hajeckova2 - 121 : 1717 : 2115 : 11
Ross - Kessy Holtwick - Semmler2 - 121 : 1121 : 2315 : 9
Round 2
Ross - Kessy Gielen - Mouha2 - 021 : 1622 : 20
Round 3
Ross - Kessy Borger - Buthe2 - 021 : 1621 : 17
Semifinals
Ross - Kessy Goller - Ludwig0 - 219 : 2117 : 21
Final 3rd Place
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy1 - 217 : 2121 : 1513 : 15
FIVB Tour - Moscow 06-06-12-11-06-12
Pool D
Ross - Kessy Nystrom - Nystrom2 - 117 : 2121 : 1615 : 10
Ross - Kessy Vieira - Lili2 - 021 : 1221 : 16
Ross - Kessy Gielen - Mouha2 - 021 : 1321 : 12
Round 2
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy1 - 217 : 2126 : 2413 : 15
Round 3
May-treanor - Walsh Ross - Kessy2 - 021 : 1921 : 19
FIVB Tour - Beijing 07.05.12-13.05.12
Pool E
Ross - Kessy Bawden - Palmer0 - 20 : 210 : 21
Ross - Kessy Gioria - Momoli2 - 023 : 2121 : 12
Ross - Kessy Holtwick - Semmler0 - 217 : 2116 : 21
Round 1
Kohler - Sude Ross - Kessy1 - 221 : 1927 : 2910 : 15
Round 2
Ross - Kessy Walsh - May-treanor2 - 024 : 2224 : 22
Round 3
Van Iersel - Keizer Ross - Kessy2 - 121 : 1313 : 2115 : 10
FIVB Tour - Shanghai 30/04/12-06/05/12
Pool E
Ross - Kessy Schwaiger - Schwaiger2 - 021 : 1721 : 11
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 112 : 2132 : 3015 : 9
Ross - Kessy Gielen - Mouha2 - 021 : 1321 : 13
Round 2
Ross - Kessy Cook - Hinchley2 - 021 : 1921 : 17
Round 3
Ross - Kessy Larissa - Juliana1 - 217 : 2121 : 1616 : 18
FIVB Tour - Brasilia 15/04/12-22/04/12
Round 1
Ross - Kessy Maria Clara - Raquel2 - 021 : 1521 : 15
Round 2
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 021 : 1521 : 17
Round 3
Ross - Kessy Antonelli - Talita1 - 218 : 2121 : 1911 : 15
Loser Are Ranked 9th
Van Iersel - Keizer Ross - Kessy2 - 121 : 1215 : 2115 : 10
FIVB Tour - Phuket 02/11/11-06/11/11
Round 1
Minusa - Jursone Ross - Kessy0 - 212 : 2115 : 21
Round 2
Bansley - Maloney Ross - Kessy0 - 210 : 2114 : 21
Round 3
Kolocova - Slukova Ross - Kessy1 - 221 : 1111 : 219 : 15
Round 4
Bawden - Palmer Ross - Kessy1 - 219 : 2121 : 1811 : 15
Semifinals
Ross - Kessy Cicolari - Menegatti2 - 021 : 1821 : 19
Final 1st Place
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy2 - 021 : 1621 : 14
FIVB Tour - The Hague 23/08/11-28/08/11
Round 1
Gioria - Momoli Ross - Kessy0 - 219 : 2116 : 21
Round 2
Kadijk - Mooren Ross - Kessy0 - 217 : 2116 : 21
Round 3
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 023 : 2121 : 15
Loser Are Ranked 9th
Cook - Hinchley Ross - Kessy0 - 216 : 2116 : 21
Loser Are Ranked 7th
Klapalova - Hajeckova Ross - Kessy1 - 216 : 2121 : 1912 : 15
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy May-treanor - Walsh0 - 227 : 2919 : 21
FIVB Tour - Aland 15/08/11-20/08/11
Round 1
Ross - Kessy Meppelink - Van Gestel2 - 022 : 2021 : 16
Round 2
Ross - Kessy Akers - Branagh2 - 021 : 1521 : 14
Round 3
Ross - Kessy May-treanor - Walsh1 - 221 : 1718 : 2111 : 15
Loser Are Ranked 9th
Fendrick - Hanson Ross - Kessy0 - 223 : 2516 : 21
Loser Are Ranked 7th
Ross - Kessy Maria Clara - Carol1 - 228 : 2616 : 2110 : 15
FIVB Challenger - London 09/08/11-14/08/11
Pool C
Mactavish - Rodrigue Ross - Kessy0 - 211 : 2117 : 21
Ross - Kessy Nammanda - Alice2 - 021 : 621 : 8
Ross - Kessy Graumann - Anu2 - 021 : 1521 : 11
Round 1
Ross - Kessy Hochevar - Rutledge2 - 021 : 1821 : 16
Round 2
Ross - Kessy Candelas - Garcia2 - 021 : 1821 : 12
Semifinals
Ross - Kessy Boulton - Johns2 - 121 : 1317 : 2115 : 10
Final 1st Place
Vieira - Lili Ross - Kessy2 - 110 : 2121 : 1515 : 13
FIVB Tour - Klagenfurt 01/08/11-06/08/11
Pool E
Ross - Kessy Maria Clara - Carol1 - 229 : 2713 : 2113 : 15
Ross - Kessy Nystrom - Nystrom2 - 116 : 2121 : 1715 : 13
Ross - Kessy Gioria - Momoli2 - 121 : 1818 : 2116 : 14
Round 1
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy2 - 025 : 2321 : 15
FIVB Tour - Stare Jablonki 25/07/11-31/07/11
Pool E
Ross - Kessy Holtwick - Semmler2 - 021 : 1221 : 16
Ross - Kessy Saka - Rtvelo2 - 021 : 1221 : 16
Ross - Kessy Borger - Buthe1 - 215 : 2121 : 1313 : 15
Round 2
Vieira - Lili Ross - Kessy0 - 219 : 2124 : 26
Round 3
May-treanor - Walsh Ross - Kessy0 - 216 : 2119 : 21
Semifinals
Ross - Kessy Talita - Antonelli2 - 118 : 2121 : 1915 : 13
Final 1st Place
Ross - Kessy Larissa - Juliana1 - 221 : 1419 : 2116 : 18
FIVB Tour - Quebec 19/07/11-24/07/11
Round 1
Ross - Kessy Cowley - Mingay2 - 021 : 421 : 12
Round 2
Ross - Kessy Hochevar - Rutledge0 - 218 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 17th
Saka - Rtvelo Ross - Kessy0 - 217 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 13th
Lessard - Martin Ross - Kessy0 - 212 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 7th
Candelas - Garcia Ross - Kessy2 - 022 : 2021 : 17
FIVB Tour - Gstaad 04.07.11-09.07.11
Pool A
Ross - Kessy Maaseide - Ingrid2 - 021 : 1521 : 17
Ross - Kessy Kolocova - Slukova0 - 216 : 2113 : 21
Ross - Kessy Vivian - Lima2 - 026 : 2421 : 15
Round 1
Ross - Kessy Lessard - Martin2 - 021 : 1221 : 12
Round 2
Ross - Kessy Van Iersel - Keizer0 - 222 : 2416 : 21
FIVB Tour - Stavanger 27/06/11-02/07/11
Pool C
Ross - Kessy Urban - Sowala2 - 021 : 1521 : 15
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 021 : 1721 : 19
Ross - Kessy Klapalova - Hajeckova2 - 023 : 2121 : 17
Round 2
Kolocova - Slukova Ross - Kessy0 - 221 : 2315 : 21
Round 3
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy0 - 217 : 2116 : 21
Semifinals
Van Iersel - Keizer Ross - Kessy1 - 227 : 2511 : 2111 : 15
Final 1st Place
Ross - Kessy Goller - Ludwig2 - 021 : 1621 : 15
FIVB Tour - Rome World Championships 13/06/11-19/06/11
Pool C
Ross - Kessy Klapalova - Hajeckova2 - 122 : 2421 : 715 : 12
Ross - Kessy Graessli - Goricanec2 - 021 : 1321 : 12
Ross - Kessy Montagnolli - Hansel2 - 029 : 2721 : 11
Round Of 32
Bansley - Maloney Ross - Kessy0 - 214 : 2114 : 21
Round Of 16
Holtwick - Semmler Ross - Kessy1 - 218 : 2121 : 1510 : 15
Quarterfinals
May-treanor - Walsh Ross - Kessy2 - 121 : 1818 : 2115 : 10
FIVB Tour - Beijing 06/06/11-11/06/11
Pool C
Ross - Kessy Cicolari - Menegatti2 - 021 : 1621 : 13
Ross - Kessy Khomyakova - Ukolova2 - 021 : 1921 : 11
Ross - Kessy Kolocova - Slukova2 - 121 : 1217 : 2115 : 13
Round 2
Gioria - Momoli Ross - Kessy0 - 214 : 2128 : 30
Round 3
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy0 - 216 : 2123 : 25
Semifinals
May-treanor - Walsh Ross - Kessy2 - 117 : 2121 : 1315 : 13
Final 3rd Place
Ross - Kessy Cicolari - Menegatti2 - 021 : 1821 : 18
FIVB Tour - Myslowice 17/05/11-22/05/11
Round 1
Maaseide - Ingrid Ross - Kessy0 - 216 : 2119 : 21
Round 2
Bawden - Palmer Ross - Kessy0 - 215 : 2119 : 21
Round 3
Lili - Vieira Ross - Kessy0 - 215 : 219 : 21
Round 4
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy0 - 220 : 228 : 21
Semifinals
Ross - Kessy Keizer - Van Iersel0 - 215 : 2118 : 21
Final 3rd Place
Goller - Ludwig Ross - Kessy0 - 221 : 2315 : 21
FIVB Tour - Shanghai 03/05/11-08/05/11
Round 1
Kohler - Sude Ross - Kessy0 - 217 : 2119 : 21
Round 2
Maria Clara - Carol Ross - Kessy2 - 121 : 1816 : 2115 : 13
Loser Are Ranked 17th
Kadijk - Mooren Ross - Kessy0 - 217 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 13th
Ross - Kessy Dampney - Mullin2 - 119 : 2121 : 1616 : 14
Loser Are Ranked 9th
Ross - Kessy Huang - Yue2 - 021 : 1221 : 13
Loser Are Ranked 7th
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy0 - 215 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Antonelli - Talita2 - 121 : 1818 : 2115 : 10
FIVB Tour - Sanya 26/04/11-01/05/11
Round 1
Van Der Hoeven - Van Der Vlist Ross - Kessy0 - 215 : 2115 : 21
Round 2
Candelas - Garcia Ross - Kessy2 - 121 : 1914 : 2115 : 10
Loser Are Ranked 17th
Kohler - Sude Ross - Kessy1 - 221 : 1518 : 2117 : 19
Loser Are Ranked 13th
Ross - Kessy Bawden - Palmer2 - 021 : 1221 : 16
Loser Are Ranked 9th
Ross - Kessy Keizer - Van Iersel2 - 119 : 2121 : 1915 : 11
Loser Are Ranked 7th
Akers - Branagh Ross - Kessy2 - 031 : 2921 : 18
FIVB Tour - Brasilia 17/04/11-23/04/11
Round 1
Bawden - Palmer Ross - Kessy2 - 021 : 1821 : 12
Loser Are Ranked 25th
Montagnolli - Hansel Ross - Kessy0 - 217 : 2115 : 21
Loser Are Ranked 17th
Ross - Kessy Huang - Yue2 - 021 : 1521 : 18
Loser Are Ranked 13th
Holtwick - Semmler Ross - Kessy1 - 221 : 1923 : 2513 : 15
Loser Are Ranked 9th
Ross - Kessy Akers - Branagh2 - 021 : 1521 : 17
Loser Are Ranked 7th
Ross - Kessy Schwaiger - Schwaiger2 - 025 : 2321 : 19
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Talita - Antonelli2 - 021 : 1621 : 15
Semifinals
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 021 : 1923 : 21
Final 3rd Place
Ross - Kessy Fendrick - Hanson2 - 025 : 2321 : 19
FIVB Tour - Phuket 02/11/10-07/11/10
Round 1
Ross - Kessy Bansley - Maloney1 - 217 : 2121 : 1511 : 15
Loser Are Ranked 25th
Ross - Kessy Mouha - Van Cauteren2 - 124 : 2219 : 2116 : 14
FIVB Tour - Sanya 26.10.10-31.10.10
Round 1
Boulton - Johns Ross - Kessy0 - 219 : 2111 : 21
Round 2
Arvaniti - Tsiartsiani Ross - Kessy1 - 216 : 2121 : 1414 : 16
Round 3
Walsh - Branagh Ross - Kessy2 - 112 : 2121 : 1616 : 14
Loser Are Ranked 9th
Fendrick - Hanson Ross - Kessy1 - 218 : 2121 : 189 : 15
Loser Are Ranked 7th
Akers - Turner Ross - Kessy0 - 210 : 2112 : 21
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Kolocova - Slukova2 - 022 : 2021 : 11
Semifinals
Goller - Ludwig Ross - Kessy2 - 021 : 1421 : 14
Final 3rd Place
Maria Clara - Carol Ross - Kessy0 - 219 : 2114 : 21
FIVB Tour - The Hague 24.08.10-28.08.10
Round 1
Bratkova - Shiryaeva Ross - Kessy0 - 217 : 2117 : 21
Round 2
Akers - Turner Ross - Kessy2 - 121 : 1919 : 2115 : 13
Loser Are Ranked 17th
Urban - Wiatr Ross - Kessy2 - 122 : 2423 : 2116 : 14
FIVB Tour - Aland 16.08.10-21.08.10
Qualification Round 2
Ross - Kessy Korhonen - Hyttinen2 - 021 : 821 : 15
Qualification Round 3
Ross - Kessy Barnett - Cook2 - 122 : 2421 : 1415 : 8
Round 1
Kohler - Sude Ross - Kessy0 - 220 : 2215 : 21
Round 2
Candelas - Garcia Ross - Kessy0 - 215 : 2113 : 21
Round 3
Saka - Rtvelo Ross - Kessy0 - 215 : 2112 : 21
Round 4
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 119 : 2121 : 1515 : 11
Loser Are Ranked 5th
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy2 - 021 : 1421 : 15
FIVB Tour - Kristiansand 09.08.10-14.08.10
Round 1
Ross - Kessy Berget - Hansen2 - 021 : 1121 : 12
Round 2
Ross - Kessy Huang - Yue2 - 021 : 1921 : 18
Round 3
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1921 : 19
Round 4
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 021 : 1921 : 17
Loser Are Ranked 5th
Brink-abeler - Grun Ross - Kessy0 - 20 : 210 : 21
Semifinals
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy2 - 119 : 2124 : 2215 : 8
Final 3rd Place
Maria Clara - Carol Ross - Kessy2 - 113 : 2121 : 1915 : 8
FIVB Tour - Stare Jablonki 02-08-10-06.08.10
Qualification Round 2
Ross - Kessy Forrer - Heidrich2 - 021 : 1921 : 17
Pool E
Ross - Kessy Hanson - Fendrick0 - 218 : 2120 : 22
Ross - Kessy Kuhn - Zumkehr1 - 218 : 2121 : 169 : 15
Ross - Kessy Vasina - Khomyakova2 - 021 : 1429 : 27
FIVB Tour - Klagenfurt 26.07.10-01.08.10
Pool F
Ross - Kessy Barnett - Cook2 - 121 : 1617 : 2115 : 11
Ross - Kessy Wesselink - Meppelink2 - 021 : 1321 : 10
Ross - Kessy Van Iersel - Keizer2 - 021 : 021 : 0
Round 2
Kolocova - Slukova Ross - Kessy0 - 216 : 2112 : 21
Round 3
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 117 : 2121 : 1915 : 8
FIVB Tour - Marseille 19.07.10-25.07.10
Round 1
Kohler - Sude Ross - Kessy0 - 216 : 2112 : 21
Round 2
Martin - Lessard Ross - Kessy0 - 211 : 2114 : 21
Round 3
Maria Clara - Carol Ross - Kessy0 - 218 : 2120 : 22
Round 4
Antonelli - Talita Ross - Kessy2 - 021 : 1721 : 19
Loser Are Ranked 5th
Schwaiger - Schwaiger Ross - Kessy2 - 115 : 2122 : 2018 : 16
FIVB Tour - Gstaad 05-07-10-11.07.10
Pool B
Ross - Kessy Boulton - Johns2 - 021 : 1321 : 19
Ross - Kessy Fendrick - Ivy2 - 021 : 1721 : 16
Ross - Kessy Van Iersel - Keizer1 - 219 : 2121 : 1412 : 15
Round 1
Ross - Kessy Schwaiger - Schwaiger2 - 114 : 2121 : 1515 : 11
Round 2
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy2 - 021 : 921 : 15
FIVB Tour - Stavanger 28.06.10-03.07.10
Pool B
Ross - Kessy Dyhr - Vestergaard2 - 021 : 721 : 15
Ross - Kessy Kuhn - Zumkehr2 - 113 : 2121 : 1415 : 11
Ross - Kessy Hansel - Montagnolli0 - 217 : 2113 : 21
Round 1
Ross - Kessy Saka - Rtvelo2 - 021 : 1721 : 11
Round 2
Ross - Kessy Larissa - Juliana1 - 221 : 1915 : 219 : 15
AVP Tour - Belmar 25.06.10-27.06.10
Round 1
Ross - Kessy Day S. - Ursillo2 - 021 : 1321 : 9
Round 2
Ross - Kessy Kuk - Whitney2 - 021 : 1021 : 15
Round 3
Ross - Kessy Hanson - Rutledge2 - 021 : 1521 : 15
Round 4
Ross - Kessy Walchoder - Youngs0 - 214 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 5th
Fendrick - Ivy Ross - Kessy0 - 211 : 2113 : 21
Semifinals
Branagh - May-treanor Ross - Kessy1 - 214 : 2121 : 1911 : 15
Final 1st Place
Walchoder - Youngs Ross - Kessy0 - 216 : 2112 : 21
AVP Tour - Virginia Beach 18.06.10-20.06.10
Round 1
Ross - Kessy Coral - Papageorgiou2 - 021 : 1221 : 12
Round 2
Batt - Sweat Ross - Kessy0 - 216 : 2117 : 21
Round 3
Lewis - Lima Ross - Kessy0 - 215 : 2114 : 21
Round 4
Walchoder - Youngs Ross - Kessy1 - 219 : 2121 : 198 : 15
Semifinals
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1521 : 17
Final 1st Place
Branagh - May-treanor Ross - Kessy1 - 215 : 2121 : 1812 : 15
FIVB Tour - Moscow 07.06.10-12.06.10
Pool B
Ross - Kessy Boulton - Johns2 - 021 : 1821 : 16
Ross - Kessy Van Iersel - Keizer2 - 021 : 1721 : 19
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 121 : 1419 : 2115 : 12
Round 2
Vieira - Leao Ross - Kessy1 - 219 : 2121 : 1915 : 17
Round 3
Goller - Ludwig Ross - Kessy1 - 223 : 2118 : 216 : 15
Semifinals
Antonelli - Talita Ross - Kessy1 - 221 : 1818 : 2113 : 15
Final 1st Place
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy2 - 021 : 1721 : 19
AVP Tour - Huntington Beach 04.06.10-06.06.10
Round 1
Day - Ursillo Ross - Kessy0 - 211 : 2111 : 21
Round 2
Batt - Sweat Ross - Kessy0 - 27 : 2111 : 21
Round 3
Lewis - Lima Ross - Kessy0 - 218 : 219 : 21
Round 4
Akers - Turner Ross - Kessy0 - 214 : 2113 : 21
Semifinals
Ross - Kessy Walchoder - Youngs2 - 021 : 921 : 11
Final 1st Place
Branagh - May-treanor Ross - Kessy1 - 221 : 1412 : 2111 : 15
FIVB Tour - Seoul 25.05.10-30.05.10
Round 1
Fabjan - Fabjan Ross - Kessy0 - 216 : 2112 : 21
Round 2
Bratkova - Ukolova Ross - Kessy0 - 221 : 2312 : 21
Round 3
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy0 - 214 : 2118 : 21
Round 4
Antonelli - Talita Ross - Kessy2 - 021 : 1621 : 14
Loser Are Ranked 5th
Goller - Ludwig Ross - Kessy0 - 219 : 2119 : 21
Semifinals
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 117 : 2121 : 1415 : 13
Final 3rd Place
Ross - Kessy Antonelli - Talita2 - 115 : 2122 : 2015 : 8
FIVB Tour - Rome 17.05.10-22.05.10
Pool B
Ross - Kessy Van Der Hoeven - Van Der Vlist2 - 021 : 1121 : 15
Ross - Kessy Keizer - Van Iersel2 - 118 : 2121 : 1616 : 14
Ross - Kessy Kuhn - Zumkehr2 - 021 : 1221 : 18
Round 2
Cicolari - Menegatti Ross - Kessy0 - 217 : 2114 : 21
Round 3
Schwaiger - Schwaiger Ross - Kessy0 - 216 : 2113 : 21
Semifinals
May-treanor - Branagh Ross - Kessy0 - 216 : 2117 : 21
Final 1st Place
Goller - Ludwig Ross - Kessy0 - 219 : 2117 : 21
FIVB Tour - Shanghay 03.05.10-09.05.10
Round 1
Ross - Kessy Wesselink - Meppelink2 - 021 : 1521 : 15
Round 2
Ross - Kessy Kuhn - Zumkehr2 - 021 : 1421 : 19
Round 3
Ross - Kessy May-treanor - Branagh2 - 021 : 1921 : 19
Round 4
Ross - Kessy Antonelli - Talita2 - 120 : 2221 : 1617 : 15
Semifinals
Ross - Kessy May-treanor - Branagh2 - 021 : 1821 : 11
Final 1st Place
Larissa - Juliana Ross - Kessy1 - 221 : 1516 : 2112 : 15
AVP Tour - Santa Barbara 29.04.10-02.05.10
Round 1
Ross - Kessy Keith - Morin2 - 021 : 921 : 9
Round 2
Allen - Burdine Ross - Kessy0 - 218 : 2116 : 21
Round 3
Fendrick - Ivy Ross - Kessy0 - 211 : 2112 : 21
Round 4
Walchoder - Youngs Ross - Kessy2 - 024 : 2221 : 16
Loser Are Ranked 5th
Denecochea - Hochevar Ross - Kessy2 - 021 : 1924 : 22
FIVB Tour - Brasilia 20.04.10-25.04.10
Round 1
Ross - Kessy Acevedo - Santiago2 - 118 : 2121 : 1215 : 13
Round 2
Ross - Kessy Saka - Rtvelo2 - 021 : 1821 : 13
Round 3
Ross - Kessy Bratkova - Ukolova2 - 021 : 1921 : 16
Round 4
Ross - Kessy Hanson - Rutledge2 - 021 : 1721 : 14
Semifinals
Ross - Kessy Larissa - Juliana0 - 214 : 2121 : 23
Final 3rd Place
Maria Clara - Carol Ross - Kessy2 - 021 : 1621 : 16
AVP Tour - Fort Lauderdale Open 16.04.10-18.04.10
Round 1
Ross - Kessy Duffner - Hamilton2 - 021 : 1621 : 13
Round 2
Harris - Wallin Ross - Kessy0 - 29 : 2116 : 21
Round 3
Hanson - Rutledege Ross - Kessy0 - 221 : 2313 : 21
Round 4
Lima - Minello Ross - Kessy1 - 221 : 1715 : 2110 : 15
Semifinals
Ross - Kessy Akers - Turner0 - 221 : 238 : 21
FIVB Tour - Phuket 03/11/09-07/11/09
Round 1
Ross - Kessy Radarong - Udomchavee2 - 021 : 1521 : 13
Round 2
Ross - Kessy Lessard - Martin2 - 021 : 1721 : 14
Round 3
Ross - Kessy Zhang Xi - Huang2 - 021 : 1721 : 14
Round 4
Ross - Kessy Van Iersel - Keizer2 - 024 : 2221 : 16
Semifinals
Ross - Kessy Fendrick - Ivy2 - 021 : 1821 : 14
Final 1st Place
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1221 : 17
FIVB Tour - Sanya 27/10/09-01/11/09
Round 1
Ross - Kessy Radarong - Udomchavee2 - 021 : 1521 : 16
Round 2
Ross - Kessy Gioria - Momoli2 - 121 : 1120 : 2215 : 12
Round 3
Ross - Kessy Remmers - Van Gestel2 - 021 : 621 : 15
Round 4
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 021 : 1924 : 22
Semifinals
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 122 : 2019 : 2115 : 11
Final 1st Place
Ross - Kessy Kuhn - Zumkehr1 - 221 : 1720 : 2213 : 15
AVP Tour - Avp Tour World Challenge – Usa Vs. Braz 25-09-09-27-09-09
Round 1
Ross - Kessy Ana Paula - Shaylyn2 - 120 : 2221 : 1419 : 17
Round 2
Ross - Kessy Leao - Vieira2 - 023 : 2123 : 21
Round 3
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 021 : 1721 : 17
Round 4
Ross - Kessy Talita - Antonelli2 - 021 : 1627 : 25
Final 3rd Place
Ross - Kessy Talita - Antonelli2 - 021 : 1821 : 15
FIVB Tour - Barcelona 08-09-09-13-09-09
Round 1
Ross - Kessy Simon - Hopf2 - 021 : 1921 : 16
Round 2
Ross - Kessy Pohl - Rau2 - 021 : 021 : 0
Round 3
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1730 : 28
Round 4
Ross - Kessy Talita - Antonelli0 - 217 : 218 : 21
Loser Are Ranked 5th
Goller - Ludwig Ross - Kessy0 - 218 : 2115 : 21
Semifinals
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 021 : 1825 : 23
Final 3rd Place
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1321 : 19
FIVB Tour - The Hague 24.08.09-28.08.09
Round 1
Ross - Kessy Meppelink - Wiltens0 - 214 : 2113 : 21
Loser Are Ranked 25th
Ross - Kessy Kuhn - Zumkehr0 - 218 : 2117 : 21
FIVB Tour - Aland 17.08.09-22.08.09
Round 1
Nilsson - Hansson Ross - Kessy0 - 211 : 2110 : 21
Round 2
Arvaniti - Tsiartsiani Ross - Kessy0 - 217 : 2115 : 21
Round 3
Ana Paula - Shelda Ross - Kessy2 - 021 : 1821 : 19
Loser Are Ranked 9th
Holtwick - Semmler Ross - Kessy1 - 223 : 2116 : 2115 : 17
Loser Are Ranked 7th
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1721 : 17
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Goller - Ludwig2 - 021 : 021 : 0
Semifinals
Talita - Antonelli Ross - Kessy0 - 216 : 2118 : 21
Final 1st Place
Larissa - Juliana Ross - Kessy2 - 021 : 1528 : 26
AVP Tour - San Francisco 14.08.09-16.08.09
Round 2
Ross - Kessy Lewis - Pascua2 - 021 : 921 : 12
Round 3
Hanson - Rutledge Ross - Kessy1 - 216 : 2121 : 1912 : 15
Round 4
Walchoder - Walsh Ross - Kessy0 - 214 : 2118 : 21
Semifinals
Ross - Kessy Davis - Johnson Jordan2 - 021 : 1521 : 19
Final 1st Place
Walchoder - Walsh Ross - Kessy1 - 221 : 1619 : 2112 : 15
FIVB Tour - Klagenfurth 27.07.09-01.08.09
Pool B
Ross - Kessy Nila - Ingrid2 - 021 : 1721 : 19
Ross - Kessy Asao - Take2 - 021 : 1721 : 15
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 021 : 1721 : 16
Round 2
Saka - Rtvelo Ross - Kessy0 - 219 : 2114 : 21
Round 3
Van Iersel - Keizer Ross - Kessy0 - 217 : 2119 : 21
Semifinals
Branagh - Youngs Ross - Kessy2 - 022 : 2021 : 17
Final 3rd Place
Montagnolli - Hansel Ross - Kessy0 - 219 : 2117 : 21
FIVB Tour - Marseille 19.07.09-26.07.09
Round 2
Ross - Kessy Pohl - Rau2 - 021 : 1822 : 20
Round 3
Ross - Kessy Tanaka - Hiromi2 - 021 : 1221 : 13
Round 4
Ross - Kessy Akers - Turner2 - 021 : 1721 : 19
Semifinals
Ross - Kessy Talita - Antonelli2 - 021 : 1621 : 13
Final 1st Place
Arvaniti - Tsiartsiani Ross - Kessy0 - 216 : 2117 : 21
FIVB Tour - Moscow 14.07.09-19.07.09
Pool B
Ross - Kessy Tanaka - Hiromi2 - 021 : 1321 : 14
Ross - Kessy Lessard - Martin2 - 021 : 1721 : 16
Ross - Kessy Gioria - Momoli2 - 021 : 1921 : 16
Round 2
Montagnolli - Hansel Ross - Kessy2 - 111 : 2121 : 1915 : 13
FIVB Tour - Gstaad 06.07.09-11.07.09
Pool A
Ross - Kessy Van Breedam - Mouha2 - 021 : 1621 : 15
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 021 : 1921 : 15
Ross - Kessy Fernandez Grasset - Esteves Ribalta2 - 021 : 1321 : 12
Round 2
Ross - Kessy Forrer - Schmocker2 - 021 : 1221 : 10
Round 3
Ross - Kessy Larissa - Juliana1 - 221 : 1920 : 2213 : 15
FIVB Tour - World Championship 25.06.09-05.07.09
Pool A
Ross - Kessy Aas - Bjorkesett2 - 021 : 1021 : 13
Ross - Kessy Fendrick - Ivy2 - 021 : 1421 : 12
Ross - Kessy Minusa - Jursone2 - 021 : 1321 : 14
Round 1
Ross - Kessy Osheyko - Baburina2 - 021 : 1721 : 10
Round 2
Ross - Kessy Arvaniti - Tsiartsiani2 - 021 : 1121 : 12
Round 3
Ross - Kessy Turner - Akers2 - 117 : 2121 : 1215 : 9
Semifinals
Ross - Kessy Ana Paula - Shelda2 - 128 : 2615 : 2115 : 9
Final 1st Place
Ross - Kessy Larissa - Juliana2 - 030 : 2823 : 21
AVP Tour - Ocean City 16.06.09-18.06.09
Round 1
Kessy - Ross Corral - Salvador2 - 021 : 1021 : 16
Round 2
Masler - Ruen Kessy - Ross0 - 211 : 2117 : 21
Round 3
Lima - Minello Kessy - Ross0 - 213 : 2116 : 21
Round 4
Hanson - Rutledge Kessy - Ross0 - 220 : 2215 : 21
Semifinals
Kessy - Ross Denecochea - Dodd2 - 121 : 1418 : 2115 : 7
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross0 - 212 : 2115 : 21
FIVB Tour - Seoul 2009 26.05.2009 - 31.05.2009
Round 1
Ross - Kessy Jang - Kim2 - 021 : 621 : 6
Round 2
Ross - Kessy Lundqvist - Ljungquist2 - 021 : 1721 : 15
Round 3
Ross - Kessy Zhang Xi - Huang2 - 117 : 2122 : 2015 : 13
Round 4
Ross - Kessy Talita - Antonelli1 - 220 : 2221 : 1813 : 15
Loser Are Ranked 5th
Maria Clara - Carol Ross - Kessy0 - 216 : 2117 : 21
Semifinals
Renata - Leao Ross - Kessy0 - 219 : 2118 : 21
Final 1st Place
Talita - Antonelli Ross - Kessy2 - 022 : 2021 : 16
AVP Tour - Houston 15.05.09-17.05.09
Round 2
Kessy - Ross Burdine - Lewis2 - 021 : 1021 : 13
Round 3
Fontana - Kropp Kessy - Ross0 - 216 : 2121 : 23
Round 4
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross0 - 219 : 2122 : 24
Semifinals
Kessy - Ross Denecochea - Dodd2 - 021 : 1921 : 16
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross1 - 217 : 2121 : 1812 : 15
AVP Tour - Huntington Beach 15.05.09-17.05.09
Round 1
Kessy - Ross Lee Carter - Fredrickson2 - 021 : 1121 : 13
Round 2
Burdine - Lewis Kessy - Ross0 - 212 : 2117 : 21
Round 3
Fendrick - Ivy Kessy - Ross0 - 213 : 2114 : 21
Round 4
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross0 - 214 : 2114 : 21
Semifinals
Kessy - Ross Hanson - Rutledge2 - 021 : 1721 : 13
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1921 : 17
AVP Tour - San Diego 01.05.09-03.05.09
Round 2
Kessy - Ross Pavlik - Rouwenhorst2 - 021 : 1522 : 20
Round 3
Hanson - Rutledge Kessy - Ross0 - 219 : 2116 : 21
Round 4
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross0 - 28 : 2116 : 21
Semifinals
Kessy - Ross Hanson - Rutledge1 - 223 : 2120 : 229 : 15
FIVB Tour - Brasilia 2009 20/04/09-25/04/09
Round 1
Ross - Kessy Luana - Lili2 - 021 : 721 : 16
Round 2
Ross - Kessy Saka - Rtvelo2 - 021 : 1321 : 16
Round 3
Ross - Kessy Montagnolli - Hansel2 - 021 : 1521 : 10
Round 4
Ross - Kessy Larissa - Juliana2 - 120 : 2221 : 1415 : 10
Semifinals
Ross - Kessy Goller - Ludwig2 - 021 : 1621 : 15
Final 1st Place
Ross - Kessy Larissa - Juliana0 - 218 : 2118 : 21
AVP Tour - Riverside 17.04.09-19.04.09
Round 1
Kessy - Ross Day - Sutherland2 - 021 : 821 : 13
Round 2
Lewis - Polzin Kessy - Ross1 - 221 : 1712 : 2111 : 15
Round 3
Fendrick - Ivy Kessy - Ross0 - 221 : 2312 : 21
Round 4
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross0 - 212 : 2118 : 21
Semifinals
Kessy - Ross Akers - Turner2 - 021 : 1521 : 18
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 14
AVP Tour - Panama City 27.03.09-29.03.09
Round 2
Kessy - Ross Smith S. - Van Fleet2 - 021 : 621 : 14
Round 3
Mason - More Kessy - Ross0 - 217 : 2112 : 21
Semifinals
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 121 : 1919 : 2121 : 19
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 116 : 2121 : 1815 : 9
FIVB Tour - Sanya 2008 11/11/08-16/11/08
Round 1
Ross - Kessy Rouwenhorst - Pavlik2 - 025 : 2321 : 12
Round 2
Ross - Kessy Xue - Zhang2 - 021 : 1321 : 18
Round 3
Ross - Kessy Wang - Zuo0 - 222 : 2416 : 21
Loser Are Ranked 9th
Lehmann - Sude Ross - Kessy1 - 221 : 1913 : 219 : 15
Loser Are Ranked 7th
Fendrick - Ivy Ross - Kessy0 - 220 : 2220 : 22
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Antonelli - Leao2 - 122 : 2421 : 1815 : 12
Semifinals
Wang - Zuo Ross - Kessy1 - 225 : 2315 : 2111 : 15
Final 1st Place
Ross - Kessy Huang - Zhang Xi2 - 021 : 1723 : 21
FIVB Tour - Phuket 2008 04/11/08-09/11/08
Round 1
Duffner - Zamparelli Ross - Kessy0 - 210 : 2112 : 21
Round 2
Nystrom - Nystrom Ross - Kessy1 - 221 : 1813 : 2111 : 15
Round 3
Schwaiger - Schwaiger Ross - Kessy1 - 221 : 1616 : 2114 : 16
Round 4
Branagh - Turner Ross - Kessy0 - 216 : 2112 : 21
Semifinals
Ross - Kessy Banck - Gunther2 - 121 : 1514 : 2118 : 16
Final 1st Place
Branagh - Turner Ross - Kessy1 - 221 : 1814 : 2112 : 15
FIVB Tour - Dubai 2008 06/10/08/-10/10/08
Round 1
Ross - Kessy Mashkova - Turichsheva2 - 021 : 1321 : 13
Round 2
Ross - Kessy Trussel - Guerra Schmocker2 - 021 : 1621 : 16
Round 3
Ross - Kessy Schmocker - Forrer2 - 021 : 1821 : 17
Round 4
Ross - Kessy Maria Clara - Carol2 - 021 : 1721 : 18
Semifinals
Ross - Kessy Schwaiger - Schwaiger2 - 021 : 921 : 16
Final 1st Place
Walsh - Branagh Ross - Kessy2 - 021 : 1821 : 19
AVP Tour - Glendale Best Of The Beach 2008 25/09/08-27/09/08
Pool D
Kessy - Youngs Ross - Turner2 - 115 : 2121 : 1915 : 12
Kessy - Turner Ross - Youngs2 - 021 : 1921 : 16
Ross - Kessy Turner - Youngs2 - 021 : 1821 : 15
Final 1st Place
Kessy - Walsh Branagh - Turner2 - 119 : 2121 : 1715 : 10
AVP Tour - Manatthan 2008 17/08/09-20/08/09
Round 1
Kessy - Ross Duffner - Hvitfeldtsen2 - 021 : 1321 : 11
Round 2
Kessy - Ross Lewis - Lima2 - 115 : 2121 : 1915 : 11
Round 3
Kessy - Ross Lindquist - Lindquist2 - 021 : 1821 : 10
Round 4
Kessy - Ross May-treanor - Walsh2 - 124 : 2215 : 2115 : 11
Semifinals
Kessy - Ross Branagh - Youngs2 - 121 : 1519 : 2116 : 14
Final 1st Place
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 16
AVP Tour - San Francisco 2008 12/09/08-14/09/08
Round 2
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1926 : 24
Round 3
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1121 : 19
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Akers - Mcpeak2 - 021 : 1121 : 14
Semifinals
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 121 : 1217 : 2116 : 14
AVP Tour - Santa Barbara 2008 06/09/08-07/09/08
Round 1
Kessy - Ross Fopma - Hochevar2 - 021 : 1821 : 18
Round 2
Kessy - Ross Turner - Wacholder2 - 121 : 1620 : 2216 : 14
Round 3
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 023 : 2121 : 19
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Akers - Mcpeak2 - 028 : 2621 : 18
Semifinals
Kessy - Ross May-treanor - Walsh2 - 121 : 1815 : 2120 : 18
Final 1st Place
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan0 - 216 : 2122 : 24
AVP Tour - San Diego 2008 01/08/08-03/08/08
Round 1
Kessy - Ross Allinger - Carson2 - 021 : 1021 : 12
Round 2
Kessy - Ross Burdine - Snyder2 - 021 : 1621 : 17
Round 3
Kessy - Ross Lindquist - Lindquist2 - 021 : 1121 : 16
Semifinals
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 121 : 1815 : 2115 : 12
AVP Tour - Long Beach 2008 24/07/08-27/07/08
Round 2
Kessy - Ross Fendrick - Roca2 - 021 : 1121 : 17
Round 3
Kessy - Ross Turner - Wacholder2 - 117 : 2121 : 1722 : 20
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 021 : 0
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Dodd - Minello2 - 121 : 2321 : 1315 : 8
Semifinals
Kessy - Ross Branagh - Youngs2 - 121 : 1922 : 2415 : 6
Final 1st Place
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1421 : 18
AVP Tour - Brooklyn 2008 17/07/08-20/07/08
Round 1
Kessy - Ross Groothuis - Hinds2 - 021 : 1121 : 13
Round 2
Kessy - Ross Pavlik - Rouwenhorst2 - 021 : 1821 : 16
Round 3
Kessy - Ross More - Stonebarger2 - 118 : 2121 : 1515 : 11
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 024 : 2221 : 15
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Branagh - Youngs2 - 19 : 2121 : 1315 : 10
Semifinals
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1927 : 25
Final 1st Place
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1421 : 15
AVP Tour - Chicago 2008 10/07/08-13/07/08
Round 1
Kessy - Ross Fredrickson - Vicknair2 - 021 : 721 : 15
Round 2
Kessy - Ross Pavlik - Rouwenhorst2 - 021 : 1421 : 11
Round 3
Kessy - Ross Dodd - Minello2 - 121 : 89 : 2115 : 11
Round 4
Misty May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 13
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1521 : 14
Semifinals
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 14
FIVB Tour - Moscow 2008 30/06/08-05/07/08
Pool E
Ross - Kessy Faure - Sarpaux2 - 022 : 2021 : 13
Ross - Kessy Holtwick - Semmler2 - 021 : 1421 : 13
Ross - Kessy Van Breedam - Mouha2 - 021 : 1421 : 18
Round 2
Ross - Kessy Antonelli - Leao0 - 215 : 2120 : 22
FIVB Tour - Stavanger 2008 23/06/08-28/06/08
Pool H
Ross - Kessy Uryadova - Shiryaeva2 - 021 : 1421 : 14
Ross - Kessy Minusa - Jursone2 - 121 : 1420 : 2215 : 13
Ross - Kessy Maaseide - Glesnes2 - 021 : 1921 : 15
Round 2
Ross - Kessy Barnett - Cook2 - 115 : 2121 : 1816 : 14
Round 3
Ross - Kessy Pohl - Rau2 - 116 : 2121 : 1915 : 11
Semifinals
Walsh - May-treanor Ross - Kessy2 - 021 : 1921 : 17
Final 3rd Place
Ross - Kessy Ana Paula - Shelda2 - 021 : 1421 : 18
FIVB Tour - Paris 2008 16/06/08-21/06/08
Pool G
Ross - Kessy Giaoui - Hamzaoui2 - 021 : 1721 : 17
Ross - Kessy Kohler - Semmler2 - 121 : 1617 : 2115 : 12
Ross - Kessy Saka - Rtvelo2 - 121 : 1015 : 2115 : 12
Round 2
Barnett - Cook Ross - Kessy0 - 222 : 2416 : 21
Round 3
Walsh - May-treanor Ross - Kessy2 - 021 : 1621 : 18
FIVB Tour - Berlin 2008 09/06/08-14/06/08
Pool H
Ross - Kessy Brink-abeler - Jurich2 - 021 : 021 : 0
Ross - Kessy Minusa - Jursone2 - 121 : 1419 : 2115 : 10
Ross - Kessy Faure - Sarpaux2 - 021 : 1721 : 13
Round 2
Claasen - Roder Ross - Kessy0 - 211 : 2117 : 21
Round 3
Ana Paula - Shelda Ross - Kessy0 - 213 : 2117 : 21
Semifinals
Ross - Kessy Tian Jia - Wang1 - 216 : 2121 : 1612 : 15
Final 3rd Place
Juliana - Larissa Ross - Kessy2 - 021 : 1121 : 19
FIVB Tour - Stare Jablonki 2008 02/06/08-07/06/08
Round 1
Ross - Kessy Gioria - Momoli1 - 220 : 2221 : 1413 : 15
Loser Are Ranked 25th
Ross - Kessy Kuhn - Schwer2 - 121 : 1514 : 2117 : 15
Loser Are Ranked 17th
Ross - Kessy Nila - Ingrid2 - 021 : 1821 : 18
Loser Are Ranked 13th
Ross - Kessy Goller - Ludwig2 - 021 : 1421 : 16
Loser Are Ranked 9th
Ross - Kessy Maaseide - Glesnes2 - 121 : 1719 : 2115 : 9
Loser Are Ranked 7th
Karadassiou - Arvaniti Ross - Kessy0 - 216 : 2116 : 21
Loser Are Raked 5th
Ross - Kessy Wacholder - Turner0 - 217 : 2116 : 21
FIVB Tour - Barcellona 2008 26/05/08-31/05/08
Round 1
Nystrom - Nystrom Ross - Kessy0 - 216 : 2119 : 21
Round 2
Teru Saiki - Kusuhara Ross - Kessy0 - 213 : 2115 : 21
Round 3
Ana Paula - Shelda Ross - Kessy2 - 113 : 2121 : 1915 : 13
Loser Are Ranked 9th
Wacholder - Turner Ross - Kessy1 - 219 : 2121 : 1714 : 16
Loser Are Ranked 7th
Pohl - Rau Ross - Kessy0 - 217 : 2115 : 21
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Renata - Talita0 - 218 : 2114 : 21
FIVB Tour - Osaka 2008 20/05/09-25/05/08
Round 1
Kessy - Ross Gattelli - Perrotta2 - 021 : 1629 : 27
Round 2
Kessy - Ross Van Breedam - Mouha2 - 021 : 1124 : 22
Round 3
Ross - Kessy Branagh - Youngs2 - 121 : 1813 : 2115 : 10
Round 4
Xue - Zhang Xi Ross - Kessy2 - 121 : 1919 : 2115 : 10
Loser Are Ranked 5th
Juliana - Larissa Ross - Kessy2 - 119 : 2121 : 1815 : 9
FIVB Tour - Seoul 2008 13/05/08-18/05/08
Round 1
Ross - Kessy Matveeva - Alcon2 - 021 : 1521 : 9
Round 2
Ross - Kessy Karadassiou - Arvaniti2 - 021 : 1923 : 21
Round 3
Ross - Kessy Branagh - Youngs0 - 210 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 9th
Renata - Talita Ross - Kessy1 - 218 : 2121 : 1711 : 15
Loser Are Ranked 7th
Ross - Kessy Tian Jia - Wang2 - 116 : 2121 : 1818 : 16
Loser Are Ranked 5th
Ross - Kessy Juliana - Larissa0 - 218 : 2124 : 26
AVP Tour - Charleston 2008 08/05/08-10/05/08
Round 2
Kessy - Ross Dukes - Zartman2 - 021 : 1121 : 19
Round 3
Kessy - Ross Akers - Mcpeak2 - 121 : 1712 : 2115 : 11
Round 4
Kessy - Ross Turner - Wacholder2 - 021 : 1721 : 13
Semifinals
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1721 : 17
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 022 : 2021 : 15
AVP Tour - Huntington Beach 2008 01/05/08-03/05/08
Round 2
Kessy - Ross More - Stonebarger2 - 021 : 1821 : 14
Round 3
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross2 - 112 : 2131 : 2915 : 13
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Manole - Van Fleet2 - 021 : 1221 : 13
Loser Are Ranked 7th
Kessy - Ross Kropp - Mason2 - 021 : 1121 : 14
Loser Are Ranked 5th
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 021 : 1221 : 19
AVP Tour - Gold Crown Dallas 2008 17/04/08-20/04/08
Round 2
Kessy - Ross Dukes - Zartman2 - 021 : 1221 : 12
Round 3
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1621 : 16
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 115 : 2121 : 1815 : 13
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Akers - Mcpeak2 - 021 : 1521 : 19
Semifinals
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 17
AVP Tour - Gold Crown Miami 2008 10/04/08-13/04/08
Round 2
Kessy - Ross More - Stonebarger2 - 121 : 1716 : 2115 : 11
Round 3
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 116 : 2124 : 2215 : 13
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 118 : 2121 : 1415 : 8
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Akers - Mcpeak2 - 021 : 1321 : 19
Semifinals
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1521 : 19
FIVB Tour - Adelaide 2008 25/03/08-30/03/08
Round 1
Ross - Kessy Cooke - Martin2 - 119 : 2121 : 1715 : 13
Round 2
Ross - Kessy Goller - Ludwig1 - 221 : 1818 : 2112 : 15
Loser Are Ranked 17th
Montagnolli - Swoboda Ross - Kessy2 - 021 : 1821 : 19
Australian Tour - Adelaide 2008 20/03/08-22/03/08
Round 2
Kyranakos - Mowen Kessy - Ross0 - 29 : 2112 : 21
Round 3
Mcleod - Brigham Kessy - Ross0 - 213 : 219 : 21
Round 4
Wacholder - Turner Kessy - Ross2 - 126 : 2826 : 2415 : 12
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Nila - Ingrid2 - 021 : 1421 : 12
Semifinals
Cook - Barnett Kessy - Ross0 - 214 : 2116 : 21
Final 1st Place
Kessy - Ross Wacholder - Turner2 - 021 : 1421 : 16
FIVB Tour - Phuket 2007 31/10/07-03/11/07
Round 1
Lessard - Maxwell Kessy - Ross0 - 213 : 2114 : 21
Round 2
Maria Clara - Carol Kessy - Ross1 - 221 : 1817 : 2110 : 15
Round 3
Brink-abeler - Jurich Kessy - Ross2 - 118 : 2121 : 1815 : 13
Loser Are Ranked 9th
Wang L. - Zuo Kessy - Ross2 - 121 : 2321 : 1720 : 18
FIVB Tour - Fortaleza 2007 27/09/0-30/09/07
Round 1
Teru Saiki - Kusuhara Kessy - Ross0 - 219 : 2113 : 21
Round 2
Wacholder - Mason Kessy - Ross1 - 222 : 2016 : 219 : 15
Round 3
Branagh - Youngs Kessy - Ross0 - 213 : 2113 : 21
Round 4
Walsh - May-treanor Kessy - Ross2 - 021 : 1923 : 21
Loser Are Ranked 5th
Adriana Behar - Shelda Kessy - Ross2 - 114 : 2124 : 2215 : 11
AVP Tour - San Francisco Best Of The Beach 2007 14/09/07-16/09/07
Round 1
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 021 : 1625 : 23
Round 2
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1521 : 18
Loser Are Ranked 5th
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 116 : 2121 : 1615 : 11
AVP Tour - Las Vegas Gods & Goddesses Of The Beach 2007 06/09/07-07/09/07
Pool B
Kessy - Denecochea Davis - Johnson Jordan2 - 021 : 1821 : 16
Davis - Kessy Johnson Jordan - Denecochea2 - 021 : 1621 : 16
Johnson Jordan - Kessy Davis - Denecochea2 - 021 : 1521 : 16
Pool X
Walsh - Kessy Wacholder - Ross2 - 121 : 1620 : 2215 : 13
Walsh - Wacholder Kessy - Ross2 - 121 : 1620 : 2215 : 8
Walsh - Ross Wacholder - Kessy2 - 021 : 1221 : 14
FIVB Tour - St Petersburg 2007 28/08/07-02/09/07
Round 1
Urata - Hiromi Kessy - Ross0 - 216 : 2115 : 21
Round 2
Montagnolli - Swoboda Kessy - Ross1 - 221 : 1914 : 2113 : 15
Round 3
Karadassiou - Arvaniti Kessy - Ross0 - 219 : 2113 : 21
Round 4
Larissa - Juliana Kessy - Ross0 - 217 : 2117 : 21
Semifinals
Kessy - Ross Karadassiou - Arvaniti2 - 024 : 2221 : 12
Final 1st Place
Kessy - Ross Larissa - Juliana0 - 221 : 2317 : 21
AVP Tour - Brooklyn Open 2007 23/08/07-26/08/07
Round 1
Kessy - Ross Byrd - Chapek2 - 021 : 1421 : 13
Round 2
Kessy - Ross Kropp - Pavley2 - 021 : 1521 : 16
Round 3
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross2 - 021 : 1321 : 16
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Fopma - Mcpeak2 - 121 : 1427 : 2915 : 12
Loser Are Ranked 7th
Kessy - Ross Dodd - Minello2 - 121 : 1417 : 2115 : 12
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1621 : 10
Semifinals
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1121 : 12
AVP Tour - Boston Open 2007 16/08/07-18/08/07
Round 2
Kessy - Ross Mason - Tom2 - 122 : 2018 : 2119 : 17
Round 3
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 021 : 1621 : 17
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Fendrick - Mcpeak2 - 021 : 1421 : 16
Loser Are Ranked 7th
Kessy - Ross Lewis - Lima2 - 021 : 1821 : 14
Loser Are Ranked 5th
Denecochea - Fontana Kessy - Ross2 - 123 : 2123 : 2515 : 11
AVP Tour - Manhattan Beach Open 2007 09/08/07-11/08/07
Round 1
Kessy - Ross Changaris - Dukes2 - 021 : 1721 : 12
Round 2
Kessy - Ross Roca - Straton2 - 021 : 1221 : 13
Round 3
Kessy - Ross Turner - Wacholder2 - 021 : 1624 : 22
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1621 : 16
Loser Are Ranked 5th
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 121 : 1714 : 2122 : 20
FIVB Tour - Klagenfurt 2007 02/08/07-04/08/07
Pool F
Kessy - Ross Teru Saiki - Kusuhara2 - 021 : 1121 : 15
Adriana Behar - Shelda Kessy - Ross2 - 121 : 1715 : 2115 : 11
Leila - Ana Paula Kessy - Ross0 - 212 : 2118 : 21
Round 1
Kessy - Ross Maria Clara - Carol2 - 021 : 1721 : 16
Round 2
Kessy - Ross Schwaiger - Schwaiger2 - 021 : 1521 : 13
Round 3
Walsh - May-treanor Kessy - Ross2 - 025 : 2321 : 17
FIVB Tour - Gstaad World Championship 2007 24/07/07-28/07/07
Pool I
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 115 : 2122 : 2016 : 14
Kessy - Ross Koutroumanidou - Tsiartsiani0 - 220 : 2217 : 21
Kessy - Ross Cooke - Martin2 - 127 : 2520 : 2215 : 12
AVP Tour - Long Beach Open 2007 19/07/07-21/07/07
Round 1
Kessy - Ross Manole - Van Fleet2 - 021 : 1421 : 10
Round 2
Hochevar - Mcpeak Kessy - Ross0 - 217 : 2115 : 21
Round 3
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 021 : 1721 : 15
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Fendrick - Leibl2 - 021 : 1721 : 16
Loser Are Ranked 7th
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 021 : 1921 : 19
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Lindquist - Lindquist2 - 021 : 1521 : 16
Semifinals
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 022 : 2021 : 12
FIVB Tour - Berlin 2007 12/07/07-15/07/07
Qualification Round 1
Dalen - Wiig Kessy - Ross0 - 219 : 2115 : 21
Qualification Round 2
Banck - Lahme Kessy - Ross0 - 213 : 2117 : 21
Pool A
Walsh - May-treanor Kessy - Ross2 - 021 : 1422 : 20
Kessy - Ross Montagnolli - Swoboda2 - 028 : 2627 : 25
Kessy - Ross Lehmann - Sude2 - 120 : 2221 : 1915 : 12
Round 1
Kessy - Ross Claasen - Roder2 - 121 : 1819 : 2115 : 12
Round 2
Kessy - Ross Xue - Zhang Xi1 - 222 : 2021 : 2312 : 15
AVP Tour - Seaside Heights Open 2007 05/07/07-07/07/07
Round 1
Kessy - Ross Hall - Mills2 - 021 : 1221 : 8
Round 2
Kessy - Ross Dodd - Mason2 - 021 : 1321 : 18
Round 3
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1321 : 19
Round 4
Kessy - Ross Turner - Wacholder2 - 021 : 1621 : 15
Semifinals
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 021 : 1421 : 13
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 121 : 1918 : 2116 : 14
FIVB Tour - Stavanger 2007 27/06/07-30/06/07
Country Quota
Kessy - Ross Mcpeak - Tom2 - 021 : 1423 : 21
Qualification Round 2
Kessy - Ross Minusa - Jursone2 - 123 : 2521 : 1415 : 8
Qualification Round 3
Wang L. - Zuo Kessy - Ross0 - 217 : 2120 : 22
Pool D
Renata - Talita Kessy - Ross2 - 121 : 1723 : 2516 : 14
Maria Clara - Carol Kessy - Ross2 - 121 : 1615 : 2115 : 13
Koutroumanidou - Tsiartsiani Kessy - Ross0 - 215 : 2112 : 21
Round 1
Martin - Cooke Kessy - Ross1 - 213 : 2121 : 1915 : 17
Round 2
Kessy - Ross Branagh - Youngs2 - 022 : 2021 : 18
Round 3
Karadassiou - Arvaniti Kessy - Ross1 - 221 : 1914 : 2112 : 15
Semifinals
Kessy - Ross Goller - Ludwig2 - 021 : 1921 : 18
Final 1st Place
Tian Jia - Wang Kessy - Ross0 - 214 : 2112 : 21
FIVB Tour - Paris 2007 20.06.2007 - 24.06.2007
Country Quota
Kessy - Ross Mcpeak - Tom1 - 223 : 2521 : 1616 : 18
AVP Tour - Charleston Open 2007 14/06/07-17/06/07
Round 2
Lewis - Lima Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 15
Loser Are Ranked 17th
Kessy - Ross Changaris - Kuk2 - 021 : 921 : 11
Loser Are Ranked 13th
Kessy - Ross Kropp - Pavley2 - 021 : 1221 : 13
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Akers - Hanson2 - 021 : 1727 : 25
Loser Are Ranked 7th
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1223 : 21
Loser Are Ranked 5th
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 121 : 1414 : 2115 : 13
AVP Tour - Atlanta Open 2007 07/06/07-10/06/07
Round 2
Kessy - Ross Kropp - Pavley2 - 021 : 1721 : 11
Round 3
Kessy - Ross Mcpeak - Tom2 - 117 : 2121 : 1815 : 11
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1921 : 17
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Turner - Wacholder0 - 215 : 2119 : 21
AVP Tour - Tampa Open 2007 31/05/07-03/06/07
Round 2
Kessy - Ross Fopma - Romias2 - 021 : 1221 : 16
Round 3
Denecochea - Fontana Kessy - Ross2 - 021 : 1521 : 16
Loser Are Ranked 9th
Roca - Straton Kessy - Ross0 - 214 : 2115 : 21
Loser Are Ranked 7th
Davis - Johnson Jordan Kessy - Ross2 - 023 : 2121 : 18
AVP Tour - Louisville Open 2007 24/05/07-27/05/07
Round 2
Kessy - Ross Kuk - Whitney2 - 026 : 2421 : 12
Round 3
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1821 : 16
Round 4
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1021 : 17
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Turner - Wacholder0 - 217 : 2119 : 21
AVP Tour - Hermosa Beach Open 2007 18/05/07-20/05/07
Round 1
Kessy - Ross Lockhart - Whitney2 - 021 : 1221 : 13
Round 2
Kessy - Ross Akers - Hanson2 - 021 : 1221 : 15
Round 3
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 121 : 1913 : 2115 : 11
Round 4
Kessy - Ross May-treanor - Walsh2 - 121 : 2324 : 2215 : 10
Semifinals
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 121 : 1716 : 2118 : 16
AVP Tour - Sanderson Ford Glendale Open 2007 10/05/07-13/05/07
Round 2
Kessy - Ross Koester - Robertson2 - 021 : 1221 : 10
Round 3
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 023 : 2122 : 20
Loser Are Ranked 9th
Pavley - Straton Kessy - Ross0 - 213 : 2118 : 21
Loser Are Ranked 7th
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 117 : 2122 : 2015 : 9
AVP Tour - Huntington Open 2007 03/05/07-06/05/07
Round 1
Kessy - Ross Chun - Fuamatu-anderson2 - 021 : 1121 : 13
Round 2
Fopma - Rouwenhorst Kessy - Ross0 - 218 : 2118 : 21
Round 3
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 19 : 2126 : 2415 : 11
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Pavley - Straton2 - 116 : 2121 : 1815 : 9
Loser Are Ranked 7th
Dodd - Minello Kessy - Ross0 - 216 : 2117 : 21
Loser Are Ranked 5th
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1722 : 20
Semifinals
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1421 : 16
AVP Tour - Dallas Open 2007 19/04/07-21/04/07
Round 2
Kessy - Ross Pavley - Straton2 - 026 : 2421 : 19
Round 3
May-treanor - Walsh Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 16
Loser Are Ranked 9th
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 114 : 2124 : 2215 : 10
Loser Are Ranked 7th
Turner - Wacholder Kessy - Ross2 - 021 : 1821 : 19
AVP Tour - Miami Open 2007 13/04/07-15/04/07
Round 1
Kessy - Ross Kuk - Whitney2 - 021 : 1221 : 16
Round 2
Mcpeak - Logan Kessy - Ross0 - 219 : 2114 : 21
Round 3
Kessy - Ross Davis - Johnson Jordan2 - 120 : 2221 : 1815 : 10
Round 4
Kessy - Ross Branagh - Youngs2 - 121 : 1717 : 2115 : 12
Semifinals
Kessy - Ross Denecochea - Fontana2 - 021 : 1421 : 19
Final 1st Place
Branagh - Youngs Kessy - Ross2 - 021 : 1921 : 15
FIVB Tour - Acapulco 2006 26/10/06 - 29/10/06
Round 1
Gattelli - Perrotta Wacholder - Kessy1 - 220 : 2221 : 1611 : 15
Round 2
Larissa - Juliana Wacholder - Kessy2 - 116 : 2122 : 2015 : 11
Loser Are Ranked 17th
Fernandez Grasset - Larrea Peraza Wacholder - Kessy2 - 120 : 2223 : 2115 : 11
FIVB Tour - Victoria 2006 27.09.2006 - 30.09.2006
Round 1
Soares - Vieira Wacholder - Kessy2 - 121 : 1619 : 2117 : 15
Loser Are Ranked 25th
Graessli - Erni Wacholder - Kessy0 - 215 : 2116 : 21
Loser Are Ranked 17th
Wacholder - Kessy Nila - Ingrid0 - 223 : 2518 : 21
FIVB Tour - Klagenfurt 2006 03.08.2006 - 05.08.2006
Pool F
Maria Clara - Carol Mason - Kessy1 - 219 : 2121 : 1812 : 15
Summer - Barnett Mason - Kessy1 - 221 : 1817 : 2111 : 15
Zhang Xi - Xue Mason - Kessy2 - 121 : 1418 : 2115 : 10
Round 1
Mason - Kessy Karadassiou - Arvaniti1 - 223 : 2521 : 179 : 15
FIVB Tour - Paris 2006 26.07.2006 - 29.07.2006
Round 1
Cook - Sanderson Mason - Kessy0 - 219 : 2110 : 21
Round 2
Mason - Kessy Walsh - May-treanor0 - 213 : 2116 : 21
Loser Are Ranked 17th
Nila - Ingrid Mason - Kessy2 - 031 : 2921 : 19
FIVB Tour - Gstaad 2006 21/06/06 -24/06/06
Round 1
Mason - Kessy Nystrom - Nystrom2 - 115 : 2123 : 2115 : 13
Loser Are Ranked 17th
Wacholder - Youngs Mason - Kessy2 - 021 : 1421 : 18
FIVB Tour - Athens 2006 01/06/06 - 04/06/06
Round 1
Banck - Lahme Mason - Kessy0 - 215 : 2119 : 21
Round 2
Mason - Kessy Schwaiger - Schwaiger2 - 121 : 1621 : 2315 : 8
Loser Are Ranked 17th
Kusuhara - Urata Mason - Kessy2 - 120 : 2223 : 2116 : 14
FIVB Tour - Modena 2006 11.5.2006 -14.5.2006
Round 1
Mason - Kessy Nystrom - Nystrom0 - 221 : 2315 : 21
Loser Are Ranked 25th
Mason - Kessy Gioria - Lunardi1 - 219 : 2121 : 109 : 15

Top