Results for Apostolou


Cev Beach Tour - Vaduz 06/08/14-10/08/14
Round 1
Knezevic - Apostolou Dollinger - Wickler1 - 221 : 1918 : 2116 : 18
Loser Are Ranked 13th
Knezevic - Apostolou Kildegaard - Olesen2 - 021 : 1521 : 15
Loser Are Ranked 9th
Knezevic - Apostolou Dziadkou - Kavalenka1 - 221 : 1611 : 2110 : 15
Cev Beach Tour - Novi Sad 01/07/14-05/07/14
Qualification Round 1
Knezevic - Apostolou Krou - Rowlandson0 - 216 : 2115 : 21
Cev Beach Tour - Antalya 06/05/14-11/05/14
Qualification Round 1
Haavisto - Vahela Knezevic - Apostolou3 - 111 : 1518 : 1615 : 915 : 11
Cev Beach Tour - Vaduz 08/08/13-11/08/13
Round 1
Gerson - Prawdzic Apostolou - Knezevic2 - 021 : 1721 : 17
Loser Are Ranked 13th
Hoyer - Hoyer Apostolou - Knezevic2 - 021 : 1821 : 19
Cev Beach Tour - Novi Sad 16/07/13-19/07/13
Qualification Round 1
Apostolou - Knezevic Hoyer - Hoyer0 - 213 : 2117 : 21
Cev Beach Tour - Novi Sad 13/07/11-17/06/11
Qualification Round 1
Apostolou - Efstathiou Medyanyk - Ostapenko1 - 221 : 1911 : 218 : 15
FIVB Tour - Prague 17/05/11-22/05/11
Qualification Round 1
Gabathuler - Schnider Apostolou - Efstathiou2 - 021 : 1227 : 25
FIVB Tour - Shanghai 02/05/11-07/05/11
Qualification Round 1
Liu Yong - Jiang Apostolou - Efstathiou2 - 021 : 1621 : 19
Cev Beach Tour - Cyprus 16.07.10-18.07.10
Round 1
Vismans - Van Laanen Apostolou - Kushnerev0 - 217 : 2112 : 21
Round 2
Apostolou - Kushnerev Saisa - Maijala2 - 021 : 1821 : 19
Round 3
Apostolou - Kushnerev Zoupanis - Mourtios0 - 219 : 2119 : 21
Loser Are Ranked 5th
Korolev - Alfimov Apostolou - Kushnerev1 - 217 : 2121 : 179 : 15
Semifinals
Kotsilianos - Xenakis Apostolou - Kushnerev2 - 021 : 1721 : 11
Final 3rd Place
Zoupanis - Mourtios Apostolou - Kushnerev1 - 229 : 3122 : 2013 : 15
FIVB Challenger - Cyprus 2007 27/07/07-29/07/07
Country Quota
Apostolou - Chatzidamianou Economides - Efstathiou2 - 113 : 2121 : 1615 : 13
Qualification Round 1
Sutter - Chevallier Apostolou - Chatzidamianou2 - 021 : 1721 : 9

Top